Sökning: "Diabetes mellitus typ 2"

Visar resultat 1 - 5 av 375 uppsatser innehållade orden Diabetes mellitus typ 2.

 1. 1. Personers erfarenheter och upplevelser av kost och motionsförändringar vid diabetes mellitus typ – 2 : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sanna Torfi; Jennifer Sauma; [2023]
  Nyckelord :DMT2; Egenvård; Motivation; Närstående; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ – 2 är ett kroniskt tillstånd som ökar världen över. Tillståndet kan drabba personer i olika åldrar. Sjuksköterskan har en betydande roll i personens egenvård i relation till kost- och motionsförändringar vid diabetes mellitus typ – 2. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelser av att leva med fotsår relaterade till diabetes typ 2 : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Urszula Purzycka; Omelanczuk Paulina; [2023]
  Nyckelord :Diabetes fotsår; diabetes mellitus typ 2; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en vanlig form av diabetes. Sjukdomen debuterar ofta efter 40 års ålder. Sjukdomen ger komplikationer i flera organ och organsystem. Vanliga senkomplikationer vid diabetes typ 2 är neuropati och diabetessår. LÄS MER

 3. 3. Vuxna personers upplevelse av vilka faktorer som påverkar genomförande och efterlevnad av livsstilsförändringar i samband med diabetes mellitus typ-2. : Allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Nasra Mohamud; Aisha Jamba; [2023]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en global folksjukdom. Typ 2-diabetes kan orsaka allvarliga medicinska komplikationer för människor. Livsstilsförändringar i form av regelbunden motion, goda matvanor, rökningstopp, mindre intag av alkohol, minskad stress och viktminskning är viktiga för patienterna. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hatice Akgün; Erika Stancovich Ortiz; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Self-care; Experience; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är ett växande folkhälsoproblem både i Sverige och i resten av världen. Vid diabetes typ 2 har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet på en tillräcklig låg nivå. Diabetes typ 2 som inte är under kontroll kan utveckla allvarliga diabeteskomplikationer. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av egenvård hos vuxna personer med Diabetes Mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Latifa Saidi; Özlem Mermer; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Self-care; Patient; Experience; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom och en folkhälsosjukdom som förväntas att ökas i världen. Diabetes mellitus typ 2 vanligen drabbar vuxna personer men faktorer som övervikt, fetma, ärftlighet och en försämrad livskvalité kan orsaka att få sjukdomen. LÄS MER