Sökning: "fotbollsklubbar ekonomi"

Visar resultat 26 - 26 av 26 uppsatser innehållade orden fotbollsklubbar ekonomi.

  1. 26. Företaget Manchester United : En kontraktsekonomisk studie

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Ellermann; Hans Lönnefelt; [2004]
    Nyckelord :Economics; Fotboll; institutioner; kontraktsnät; Manchester United; principal agent; spelare; sponsorer; supportrar; transaktionskostnader; varumärke.; Nationalekonomi;

    Sammanfattning : Denna kontraktsekonomiska studie behandlar fotbollsklubben och företaget Manchester United, en av världens största och framgångsrika klubbar alla kategorier. Syftet med uppsatsen är att dels kartlägga Manchester Uniteds kontraktsnät, dels att begripliggöra de kontraktsrelationer som särskiljer Manchester United från vanliga nuvärdesmaximerande företag utifrån kontraktsekonomisk teori. LÄS MER