Sökning: "gambling market"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden gambling market.

 1. 1. Samhällets spelskuld : En kostnadsestimering av spelproblemens skadeverkningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Axel Norgren; Simon Torstensson; [2019]
  Nyckelord :gambling; problem gambling; social costs of gambling; spelproblem; spelberoende; spelmissbruk; problemspelare; samhällskostnader;

  Sammanfattning : Spel om pengar och dess konsekvenser för individ och samhälle har kommit att bli ett mycket omdiskuterat samtalsämne under 2019. Den svenska spelmarknaden omreglerades 2019 med motivet att motverka spelets skadeverkningar och att skydda konsumenterna. LÄS MER

 2. 2. Identification of Problem Gambling via Recurrent Neural Networks : Predicting self-exclusion due to problem gambling within the remote gambling sector by means of recurrent neural networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Måns Bermell; [2019]
  Nyckelord :LSTM; machine learning; online casino; problem gambling; recurrent neural network; time series;

  Sammanfattning : Under recent years the gambling industry has been moving towards providing their customer the possibility to gamble online instead of visiting a physical location. Aggressive marketing, fast growth and a multitude of actors within the market have resulted in a spike of customers who have developed a gambling problem. LÄS MER

 3. 3. Det gröna guldet - En rättslig analys av vadhållningsmarknadens spelutbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ask Stamm Forssblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; idrottsjuridik; matchfixning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsutbudet på spelmarknaden är mångfacetterat. Det innefattar bland annat antalet gula kort och hörnor, måldifferensen med vilken ett lag ska vinna och resultatkombinationer som ackumulerar det totala oddset. För den som avser att manipulera en fotbollsmatch finns det således ett stort antal tillvägagångssätt. LÄS MER

 4. 4. "Med chanser för lite guldregn" : En studie om spelbolags gestaltning av spel om pengar med hjälp av celebriteter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mikaela Söderberg; Ida Lindström; [2019]
  Nyckelord :gambling; commercial; celebrity; gambling companies; spel om pengar; reklam; celebritet; spelbolag;

  Sammanfattning : The purpose with this essay was to study the relationship between gambling companies marketing through a celebrity and the ways gambling is portrayed in commercials. We combined a multimodal analysis with semiotic elements and a group interview in order to explain and get an understanding of gambling companies ways to market their services. LÄS MER

 5. 5. Surrounded by Online Casino Commercials : An exploratory study of consumers´perceptions, attitudes and emotions in relation to semiotic and rhetorical tools

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Louise Nygren; Josefine Albinsson; [2019]
  Nyckelord :Perceptions; attitudes; online casino gambling; TV-commercials; semiotics; rhetoric;

  Sammanfattning : The number of online casino companies in the Swedish gambling market, and especially the number of online casino commercials in Swedish television, has significantly increased during the last ten years. Previous studies show that Swedish consumers have negative attitudes toward gambling advertising. LÄS MER