Sökning: "Legitimeringsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Legitimeringsstrategier.

 1. 1. Spel - en fet bonus för samhället? : Legitimering av spelande i Svenska Spels reklamserie ”Världens svenskaste spelbolag”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefine Karlsson; Sebastian Sääker; [2023]
  Nyckelord :Advertising; Legitimation strategies; Gambling; and Gambling addiction; Reklam; Legitimeringsstrategier; Spelande och Spelberoende;

  Sammanfattning : Today, many people in Sweden suffer from gambling addiction, and gambling advertising is one of the contributing factors to people becoming addicted. The purpose of the study is to critically analyze how gambling advertising legitimizes gambling, in this case, Svenska Spel's commercials. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning i skogsbranschen : En kvalitativ studie om hur legitimeringsstrategier påverkar skogsbolagens redogörelse för negativ information

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ellenor Ravnell; Marcus Fougner; [2022]
  Nyckelord :Balance; forest industry; GRI; sustainability reporting; legitimacy strategy; Balans; skogsindustri; GRI; hållbarhetsredovisning; legitimeringsstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens rådande klimat- och artkris ökar förväntningarna på skogsindustrins hållbarhetsarbete och därmed även kvaliteten på dess hållbarhetsredovisningar. Ingen information som kan tänkas påverka intressenternas beslut får uteslutas och inte heller bestå av endast selektiv vald information som bara speglar gynnsamma aspekter av företaget. LÄS MER

 3. 3. Hbtqi-kärlek – en lösning på världsproblem eller din ensak? : En kritisk diskursanalys av legitimeringar av hbtqi-personers rättigheter på riksdagspartiernas webbplatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofia Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Legitimeringsanalys; kritisk diskursanalys; hbtqi-frågor; riksdagspartier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad framställningar av hbtqi-personers rättigheter kan säga om Sveriges riksdagspartiers föreställningar om gruppen. Detta görs genom en multimodal legitimeringsanalys samt en kritisk diskursanalys av riksdagspartiernas webbplatssidor. LÄS MER

 4. 4. Apokalyptisk utopism : En diskurspsykologisk analys av fascistiska legitimeringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Axel Persson; [2021]
  Nyckelord :Fascism; diskurs; diskurspsykologi; legitimering; nordiska motståndsrörelsen; högerextremism;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker jag hur den nationalsocialistiska organisationen nordiska motståndsrörelsen (NMR) legitimerar sin ideologi i sitt partiprogram. Jag använde en i huvudsak kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Green growth and decoupling as legitimation strategies : How businesses manage the incompatibility of economic growth and corporate environmental sustainability

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Management & Organisation

  Författare :Jonathan Balsvik; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; legitimacy theory; decoupling; green growth.;

  Sammanfattning : International organisations and global businesses aim to achieve green growth through the decoupling of economic growth and environmental impacts. However, increased evidence calls into question the approach of green growth, that has been adopted by international institutions such as the UN and the OECD. LÄS MER