Sökning: "gemene man"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden gemene man.

 1. 1. Förskollärares planerade undervisning och tysta kunskap i hållbar utveckling : Utifrån hållbar utvecklings tre dimensioner, ekologi, ekonomi och sociala relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Nygård; [2020]
  Nyckelord :Ecology; economics; sustainable development; social relations; quiet knowledge; Ekologi; ekonomi; hållbar utveckling; sociala relationer; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord för att belysa och förklara hållbar utveckling utifrån de tre dimensioner som bör tas i beaktning i förskolans verksamhet, de är ekologi, sociala relationer och ekonomi. Detta utifrån förskollärarnas planerade undervisning men också från den tysta kunskap de förmedlar till barnen. LÄS MER

 2. 2. Vilken medvetenhet och erfarenhet har gemene man om sitt deltagande vid insamling av big data?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Fredric Cederquist; Jonas Bergerheim; Kristian Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Integritet online ur olika generationers perspektiv : En studie om hur generation digital natives & pre-internet värdesätter sin integritet online

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa König; Ellen Romney; [2020]
  Nyckelord :Baby-boomers; y; x z; generations online; GDPR; Communication Privacy Management System CPM ; Consumer privacy online; ePrivacy; Information privacy; The privacy paradox; Concerns for Information Privacy CFIP ; Privacy fatigue; Integritet online; generations skillnader; generation pre-internet och digital-naives; persondata online; integritetskränkande aspekter; digitala social normer; riktad reklam; personlig marknadsföring online;

  Sammanfattning : Den digital utvecklingen har gjort att vi idag rör oss i digitala miljöer för att jobba, kommunicera, söka information, shoppa och underhållas. Företag kan idag kan spara, kartlägga, mäta och analysera privatpersoners aktiviteter online vilket ställt högre krav på näringsidkare att hantera denna personliga information korrekt. LÄS MER

 4. 4. Kondom eller P-piller? : En livscykelanalys med fokus på miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Ann-Sofie Legind; [2020]
  Nyckelord :Miljöpåverkan; Kondom; P-piller; EE2; Estradiol; Preventivmedel; Hållbarhet; Livscykelanalys; Neovletta; Bayer; RFSU; Profil;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat intresse för klimatet och miljöpåverkan hos gemene man och hos många en vilja att leva med en mer miljövänlig livsstil. När det kommer till preventivmedel och att välja det alternativ som passar en bäst, dessutom med hänsyn till vad som är det bästa för miljön, så är det en djungel där ute. LÄS MER

 5. 5. "Han slog och slog tills hon blev helt apatisk av chocken." : En kvalitativ innehållsanalys av Expressens gestaltning av våldtäktsfall med okänd gärningsman.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Westerling; Elise Omer; [2020]
  Nyckelord :Rape; Framing theory; News Value theory; Ideal Victim; Qualitative Content Analysis; News report; Expressen; Våldtäkt; Gestaltningsteorin; Nyhetsvärdering; Ideala offer; Kvalitativ innehållsanalys; Nyhetsrapportering; Expressen;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker hur Expressen har gestaltat våldtäktsfall med okänd gärningsman. Sex artiklar publicerade mellan 90-talet och 10-talet analyseras med syfte att undersöka om gestaltningen har förändrats över tid i en av Sveriges största kvällstidningar. LÄS MER