Sökning: "gemene man"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden gemene man.

 1. 1. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Wlosinska; [2019]
  Nyckelord :feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

  Sammanfattning : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. LÄS MER

 2. 2. Pojkars och flickors matematiska mindset : En kvalitativ studie med elever i årskurserna 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingrid Anundi; Camilla Petersson; [2019]
  Nyckelord :girls; boys; mathematics; mindset; grades 2 and 3; flickor; pojkar; matematik; mindset; årskurs 2 och 3;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och jämföra pojkars respektive flickors matematiska mindset i årskurserna 2 och 3. Detta görs genom att beskriva vad pojkarna respektive flickorna anser utmärka personer som är matematiskt duktiga, vad gemene man behöver göra för att bli matematiskt duktig, samt deras syn på sin egen förmåga i matematikämnet. LÄS MER

 3. 3. Effekter av den svenska skatten på kemikalier i viss elektronik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Peter Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Elektronik; skatt; kemikalier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : 3AbstractThis study primarily aims at identifying whether the Swedish excise tax on certain electronic products have had an effect regarding the chemical content of such products since its implementation in mid-2017. The tax is meant to reduce the presence of dangerous flame retardants in the affected products, that otherwise risk harming the public or the environment. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur gemene man definierar fastighetsmäklares personlighetsdrag utifrån The Big Five

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Moa Englund; Kelly Ståhl; [2019]
  Nyckelord :“The Big Five”; laypeople; “laypeople behavior”; “personality behavior”; “personality traits”; “personality perceptions”; “The Big Five”; gemene man; gemene mans beteende; personlighetsbeteende; personlighetsdrag; personlighetsuppfattningar;

  Sammanfattning : Title:Laypeople'sdescription of real estate agents  Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration Author:Moa Englund and Kelly Ståhl  Supervisor:Jonas Kågström  Date:2019 – june   Aim: The purpose of the study is to examine the laypeople´s definition of real estate agent's personality types based on The Big Five.    Method:We chose to implement a mix method of a quantitative and qualitative study based on a deductive approach through surveys, primarily web-based. LÄS MER

 5. 5. Allmänhetens medvetenhet och uppfattning om GDPR: Rättigheter och kontroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elsa Jonsson; Julia Rosberg; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Privacy paradox; rättigheter; personuppgifter; currency of the future; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Införandet av den nya dataskyddsreformen innebär en rad nya, stärkta rättigheter för gemene man. Stärkta rättigheter kan leda till ökad kontroll, om man är medveten om att dessa finns. Vikten av att ha kontroll över sina personuppgifter blir, i takt med att behandlingen av dessa ökar, större. LÄS MER