Sökning: "hälsa och livskvalitet inom hälsovetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden hälsa och livskvalitet inom hälsovetenskap.

 1. 1. Livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador : en tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lollo Frimore; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med multipla extremitetsskador som hade genomgått utredning eller rehabilitering inom EX-Centers verksamhet upplevde sin livskvalitet. Frågeställningarna handlade om att jämföra gruppen med svenska populationsbaserade referensvärden och att undersöka om det fanns skillnader i livskvalitet mellan individer med medfödda eller förvärvade extremitetsskador och mellan kvinnor och män. LÄS MER

 2. 2. En deskriptiv analys av allergi mot vete och hälsorelaterad livskvalitet vid atopi under arbetstid

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :GunBritt Eriksdotter; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allergi förekommer i alla åldrar, hos båda könen, i alla socioekonomiska tillhörigheter och i alla miljöer, vilket även inkluderar arbetsmiljön. Antalet vuxna med allergiska reaktioner ökade i början av 2000-talet och födoämnen anses ha betydelse. LÄS MER

 3. 3. Multidisciplinär hemrehabilitering efter stroke : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Reny Andersson; Benita Johansson; [2014]
  Nyckelord :stroke; arbetsterapi; rehabilitering; vårdteam; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Multidisciplinär hemrehabilitering för personer med milda till måttliga strokesymtom har visat sig vara en evidensbaserad intervention. Flera studier hade gjorts inom ämnet, men det saknades en tydlig beskrivning av åtgärderna och dess innehåll inom multidisciplinär hemrehabilitering. LÄS MER

 4. 4. Andningsövningar och andningsteknikers påverkan på livskvaliteten hos personer som lever med KOL

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Eric Lindquist; Daniel Öhman von Zweigbergk; [2013]
  Nyckelord :Andningsövningar; KOL; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är idag en av världens största folksjukdomar och i Sverige har cirka en halv miljon människor diagnosen. KOL är en inflammatorisk process i lungor och luftvägar som kan resultera i dyspné vid ansträngningar, slemhosta och depression. LÄS MER

 5. 5. Kreativa aktiviteters betydelse för äldre personers hälsa och välbefinnande : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Charlotte Assarsson; Linda Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Occupational therapy; health; creativity; quality of life; aged; Arbetsterapi; hälsa; kreativitet; livskvalitet; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kreativa aktiviteter har funnits inom arbetsterapin genom yrkets hela historia. Att vara aktiv är ett grundläggande behov hos människan. Aktivitet används både som mål och medel inom arbetsterapi för att främja personers hälsa och välbefinnande. LÄS MER