Sökning: "B2B och B2C"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden B2B och B2C.

 1. 1. Organizational Buying Process in the 21st Century

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Karlsson; Vilhelm Kindberg; [2018]
  Nyckelord :Organizational Buying Process; B2B;

  Sammanfattning : There are several models that can be found describing the organizational buying process. The organizational buying process (OBP) within B2B is also more complex and more time consuming than within B2C (Dwyer & Tanner Jr., 2002). LÄS MER

 2. 2. Social media marketing in B2B companies: An evaluation framework

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adelina Tahiri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med ett ökande antal användare på social medier för varje år är det viktigt för Business-to-business (B2B) företag att investera i en omfattande sociala media strategi, med tanke på att majoriteten av deras kunder finns på någon typ av sociala media plattform. I dagsläget finns det inte mycket forskning inom sociala media marknadsföring relaterat till B2B om man jämför med Business-to-Consumer (B2C). LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet för att behålla kund? : En undersökning om förekomsten av CSR hos B2B- och B2C-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Louise Pettersson; Tea Unnebäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; företag; samhällsansvar; B2B; B2C; intressenter; kunder.;

  Sammanfattning : Det finns, både bland individer och företag, ett ökat intresse och en ökad medvetenhet kring betydelsen av hållbar utveckling. Detta har exempelvis inneburit att förväntningarna som ställs på företag har skiftat, från enkom ett fokus på vinstmaximering till att verksamheterna även förväntas bidra till en positiv samhällsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Innovation in Business to Business Payment Services: a contextual approach to future innovation

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :David Jackson; [2018]
  Nyckelord :B2B; Business to Business; SME; Small to medium‐sized enterprises; Payment Services; Innovation; Needs analysis; Technology-Push Needs-Pull; Late Payments; United Kingdom;

  Sammanfattning : Payments take place every day in exchange for goods and services. There are a large variety of different methods which can be used to make a payment, and multiple scenarios in which payments take place. LÄS MER

 5. 5. Är vi redo för Augmented Reality? : En studie i eftermarknadsservice med teknisk innovation.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonas Blomgren; Kristoffer Hasslevall; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Aftermarket Service; Knowledge Sharing; Self-Service; Augmented Reality; Tjänstefiering; Eftermarknadsservice; Kunskapsöverföring; Självservice; Augmented Reality;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens digitaliserade samhälle ställs det höga krav från kunder på att saker och ting ska fungera. Det ställs krav på att företag ska tillhandahålla sina kunder med ett attraktivt erbjudande och med dagens snabbt växande teknologier möjliggörs nya sätt att erbjuda service. LÄS MER