Sökning: "utvärdering av IT system"

Visar resultat 1 - 5 av 917 uppsatser innehållade orden utvärdering av IT system.

 1. 1. Från manuellt till maskinellt En utvärdering av ett automatiserat lagersystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Hong; Erik Gabrielsson; Tobias Almerskär; [2023-09-01]
  Nyckelord :Automation; warehouse management; logistics; productivity; implementation; investment calculation;

  Sammanfattning : When it comes to logistics and warehouse management, high productivity and cost-cutting are frequent goals in the industry. New approaches to improving warehouse management and its numerous operations are emerging because of the world's fast-expanding digitization. LÄS MER

 2. 2. Tillit, misstro och motstånd : En studie av skolutvecklingsaktörers konstruktioner av skolutvecklingens villkor

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maria Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :instructional; governance and management; school leader; school development; trust; mistrust; undervisnings-; styrning och ledning; skolledare; skolutveckling; tillit; misstro;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to uncover and problematize how school management and senior teachers perceive governing and management of school development processes from a perspective of trust. The research questions are the following: “Which constructs of trust emerge among school management and senior teachers in governing and management of school development processes?” and “Which constructs of possibilities and challenges emerge among school management and senior teachers in governing and management of school development processes from a perspective of trust?” The study has a social constructivist design where a framework for evaluation of trust versus mistrust (the Trust/Mistrust matrix: TDM) was used in the analysis. LÄS MER

 3. 3. Prognostisering av framtida materialbehov i ERP-system : En fallstudie på Wexiödisk AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Oscar Lönnblom; Viktor Östergren; [2023]
  Nyckelord :Forecasting; SAP; ERP; MRP; carrying cost of capital; lead time; Safety stock; Prognostisering; SAP; ERP; materialplanering; kostnad för bundet kapital; ledtid; säkerhetslager;

  Sammanfattning : Utvecklingen av teknologin i dagens industrier förändras snabbt och för att bibehålla verksamhetens konkurrenskraft är det viktigt att förstå kundernas behov. Prognostisering är förväntat framtida behov baserad på historisk data. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och utvärdering av en funktionssäker pulsgivare : Konkretisering och vidareutveckling av en patenterad lösning vilken ämnas detektera låsta lager

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kim Bojnell; [2023]
  Nyckelord :Pulsgivare; Mekanisk konstruktion; Driftsäkerhet; Funktionssäkerhet; Tillståndsövervakning; Feleffektanalys; Underhåll; Produktutveckling;

  Sammanfattning : An emerging industrial automation has led to higher demands required for construction of encoders to ensure functionality of automated processes. The main purpose of the encoder is to provide data which indicates the condition of a drive system. LÄS MER

 5. 5. An Evaluation Study of Leak Testing Technologies for Watertight Plate Heat Exchangers : Fast and sustainable leak testing technology for high energy efficiency products

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Fritjof Nilsson; Yanjun Peng; [2023]
  Nyckelord :Leak rate; Optimization; Pressure Decay; Vacuum Technology; Volume; Läckhastighet; Optimering; Tryckfall; Vakuum Teknologi; Volym;

  Sammanfattning : Background: One part of manufacturing a Plate Heat Exchanger (PHE) is to leak test them before delivery. Today, helium is used extensively in leak testing. How-ever, it is unsustainable to use helium in leak testing, because of its non-renewability and therefore becoming more and more expensive. Also, this technology is relatively complex. LÄS MER