Sökning: "högkulturer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet högkulturer.

 1. 1. Civilisationens begynnelse – en lycklig historia? : En innehållsanalys av hur svenska historieläroböcker berättar om högkulturerna Egypten, Mesopotamien, Kina och Indien

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sandra Bokor; [2022]
  Nyckelord :högkulturer; läroboksanalys; berättelser; flodkulturer; positivitet; negativitet; historiedidaktik; narrativ; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The reason for this study is based on the premise that the era of High Cultures is perceived as an almost forgotten time that few remember or know something about. This study aims to investigate what textbooks for years 7-9 tell us about the first high cultures. LÄS MER

 2. 2. De förbisedda högkulturerna : en studie av hur sju ämnesböcker i religionskunskap återger tre högkulturer i det förcolumbianska Amerika

  Kandidat-uppsats, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Leif Olsson; [2008]
  Nyckelord :religionsdidaktik; religionskunskap; grundskola; läromedelsanalys; exotism; etniska religioner; skriftlösa religioner; naturreligioner; högkulturer; maya; azteker; inka; didaktik; läromedel; Latinamerika;

  Sammanfattning : I studien har sju nutida ämnesböcker i religionskunskap riktade mot grundskolans senare år granskats. Det har skett utifrån hur de skildrar de förcolumbianska högkulturerna i Amerika som utvecklats självständigt utifrån två separata kulturområden: Mesoamerika med maya och azteker samt Centralanderna med inkas. LÄS MER