Sökning: "hesitancy"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet hesitancy.

 1. 1. PUT YOUR MONEY WHERE YOUR MOUTH IS? A qualitative study investigating attitudes toward policy aimed at reducing meat consumption, especially a meat tax

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Burgos-Nyström; [2018-03-07]
  Nyckelord :beliefs; attitudes; meat tax; policy; cognitive dissonance; sustainable development;

  Sammanfattning : In order to curb negative externalities from meat production and meat consumption policy measures have been investigated and were elaborated on by the Swedish board ofagriculture in 2013. Due to subsequent inaction despite increasing awareness of seriousconsequences for animal welfare, the environment and for human well-being caused by the meat industry, this thesis aims to investigate the grounds for political hesitancy. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn mot mässling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victoria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :parents; attitudes; hesitancy; vaccine; measles; föräldrar; attityder; tveksamhet; vaccin; mässling;

  Sammanfattning : Inledning: Trots ansträngningar från nationella och internationella myndigheter har följsamheten till det rekommenderade vaccinet mot mässling minskat. Detta har resulterat i ett ökat antal rapporterade fall av mässling i världen, vilket riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Vilka anledningar finns till att föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn? : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Jansson; Elin Magnusson; [2017]
  Nyckelord :vaccination; children; parents; vaccination refusal; self-care; vaccination; barn; föräldrar; vaccinationsvägran; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccin skyddar både individen och samhället. Utan vaccin hotas flockimmuniteten och hälsan hos befolkningen. Runt om i världen finns hos vissa föräldrar en ovilja att vaccinera sina barn. Inspirationen till detta kommer ofta från internet. LÄS MER

 4. 4. Serious Platform Games : A comparative study between a serious game and a conventional method

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kim Wahlman; [2017]
  Nyckelord :vaccine; serious game; platform; first time parents;

  Sammanfattning : A big problem in the world today is vaccine hesitancy (VH), a tool to combat this could be to use serious games (SG) as a tool for education. There has been some research into this field, these studies have mainly used a single game or looked at a series of games, and they have required quite a lot of interaction. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse och erfarenheter av att leva med urininkontinens : En situation att acceptera och anpassa sig efter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Erica Lindqvist; Maria Heimdahl; [2017]
  Nyckelord :Fear; limitation; powerlessness; strategies; taboo;

  Sammanfattning : Urininkontinens är ett problem alla kan drabbas av. Det innebär att personen läcker urin eller kissar på sig. Det ses som ett vanligt folkhälsoproblem i hela världen och det förekommer mest hos kvinnor. Det påverkar kvinnorna och hämmar dem i det dagliga livet. LÄS MER