Sökning: "So f-3"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden So f-3.

 1. 1. Lärares erfarenheter av språkutvecklande SO-undervisning hos nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Amin; Linda Shala; [2022]
  Nyckelord :Lärarens erfarenheter; modersmål; nyanlända; samhällsorienterande ämnen; språkutveckling; språkkunskaper; svenska som andraspråk och årskurs F–3.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete är syftet att undersöka lärares erfarenheter av språkutveckling hos nyanlända elever i årskurs 1–3 i ämnet SO. Dessutom vill vi undersöka vilka svårigheter som lärare stöter på i en språkutvecklande SO-undervisning. LÄS MER

 2. 2. Hur bör SO-undervisning om hållbar utveckling bedrivas för F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tina Olsson; Lucie Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Children; education; ESD; ethics; drama pedagogy; moral; outdoor; primary; sustainable development; teaching; values; Barn; dramapedagogik; etik; hållbar utveckling; lågstadiet; moral; undervisning; utbildning; utomhusaktiviteter; värderingar.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett komplext och samhällsdebatterat ämne världen över där frågor diskuteras som belyser vikten av att leva och agera hållbart för att inte äventyra kommande generationers möjligheter till försörjning. Barn och unga har därför en viktig roll i debatten om hållbar utveckling, där grunderna för en hållbar livsstil anses läggas i barndomen. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och utmaningar med ämnesöverpripande SO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Smith; Anna Nilsson Kinberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Som lärare för elever i årskurserna F-3 finns det en uppsjö av olika didaktiska val att välja mellan för att skapa förutsättningar för elevers lärande. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur ämnesövergripande undervisning i SO kan gynna elevers lärande och vilken påverkan det kan ha på lärares uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Didaktiska val vid planering av SO-undervisning i årskurs F-3 : - Lärarens urval av kunskapsinnehåll och arbetsmetod för elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mariana Bjurling; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läraryrket är enligt forskning ett kravfyllt och komplext arbete, dels eftersom det finns ett stort valutrymme för lärarna att göra olika prioriteringar och didaktiska val för sin undervisning, dels för att de samtidigt behöver ta hänsyn till de olika villkor för undervisningen som ställs på dem. Syftet med denna studie är att undersöka hur lågstadielärare väljer innehåll och arbetsformer i de samhällsorienterande ämnena (SO). LÄS MER

 5. 5. "Det bara är så" : en studie om barnlitteraturen ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefin Westbom; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; grundskola; högläsning; intersektionalitet; normer; normkritik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga bruket av barnlitteratur i åk F-3 och genom detta analysera barnlitteratur ur ett normkritiskt perspektiv och elevers uppfattningar om dessa normer. De utvalda normerna för studien var kön, genus, etnicitet och funktionalitet. LÄS MER