Sökning: "high sensory"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden high sensory.

 1. 1. Salt-roasting of snack pellets : a study on the effects of a novel processing technique on product quality attributes and acrylamide content

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Malin Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Sensorisk analys; triangel test; akrylamid; salt; fett; puffade snacks; snack pellet; snacks bearbetning;

  Sammanfattning : Snacks are often associated with chips and expanded snack products that generally known for their characteristic texture. These products are normally high in calories with a low content of nutrients and are therefore perceived as unhealthy by many consumers. LÄS MER

 2. 2. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Selma Ogden; [2020]
  Nyckelord :gata; funktion; design; framkomlighet; aktivitet; attraktivitet;

  Sammanfattning : Masteruppsatsen behandlar frågor kring utformning (design) och användning (funktion) av allmän plats. Uppsatsen syftar till att ta fram riktlinjer för hur landskapsarkitekter och andra specialister bör ta hänsyn till funktionskrav vid utformningen av offentliga gatumiljöer. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av baobabfruktens teknologiska och sensoriska egenskaper vid såstillverkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap

  Författare :Sebastian Andersson; [2020]
  Nyckelord :Baobab; emulsion; sauce; sensory; consumer analysis; Baobab; emulsion; sås; sensorik; konsumenttest;

  Sammanfattning : Undersökningens målsättning var att utveckla en sås baserad på torkat baobabfruktkött. Baobab är ett träd som främst växer i Afrika och både fruktköttet, kärnorna, bladen och barken kan användas som livsmedel eller örtmedicin. Frukten har ett högt näringsinnehåll av både makronutrienter och mikronutrienter. LÄS MER

 4. 4. Functionality of oat based food ingredients

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Charlott Vikenborg; Fay Stensson; [2020]
  Nyckelord :Oat protein; beta-glucans; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis work was performed in collaboration with the agricultural cooperative Lantmännen. With the ambition to take a world leading role in the development of unique products based on oats, Lantmännen has developed two oat based powders; one protein powder, PrOatein™, and one β-glucan powder, PromOat®. LÄS MER

 5. 5. Simulating Facilitation in a Spiking Neural Network

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Alexander Kuzmin; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Many insects are able to detect, isolate and track small targets that move quickly against a dynamic background. This ability is enabled by a group of neurons called small target motion detectors (STMD). These neurons, among other properties, have a type of short term memory called response facilitation. LÄS MER