Sökning: "hotell- och restaurangbranschen  "

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden hotell- och restaurangbranschen  .

 1. 1. Högt, lågt eller mittemellan? - Att vara mellanchef i ett hotell- och restaurangföretag ur ett organisationskulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Sjöholm Ericson; [2018]
  Nyckelord :Mellanchef; mellanchefsroll; hotell- och restaurangbranschen; kultur; organisationskultur; arbetssituation; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : I mitt yrkesliv har jag varit verksam i ett antal olika organisationer inom samma bransch, både som anställd och på mellanchefsnivå. Det har fått mig att fundera på dels hur företag som till synes är ganska lika med samma verksamhet och målsättning ändå kan vara så olika? I denna uppsats tar jag utgångspunkt i hur det är att vara mellanchef. LÄS MER

 2. 2. Motivation bland anställda  : En studie om balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Hägglund; Lisa Hultén; [2018]
  Nyckelord :motivation; handlingsfrihet; empowerment; styrning; hotell- och restaurangbranschen  ;

  Sammanfattning : Ett förekommande problem hos individer på arbetsplatser är motivationsbrist, till den grad att anställda inte längre vill gå till arbetet som i sin tur kan resultera i att de väljer att säga upp sig. Detta påverkar såväl de anställda och företagen, som ekonomin och folkhälsan i samhället. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens kontroll genom kundens recension : En studie om övervakning inom hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robert Engström; Johnny Forssén; [2018]
  Nyckelord :Övervakning; online-recensioner; feedback; elektronisk övervakning; tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur hanterar arbetsgivare personalrelaterad information som kan utläsas ur en kundrecension? Syfte: Syftet är att kartlägga hur arbetsgivare kontrollerar sin anställda utifrån den personalrelaterade informationen som framgår i kundrecensioner.   Metod: En deduktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Att vara ung i hotell- och restaurangbranchen : En kvalitativ studie kring ungas hälsa och erfarenheter av hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Josefine Johansson; [2017]
  Nyckelord :Dual pressure; frontstage; bakstage; emotional labor; Stress; ung; upplevelser; hotell- och restaurang;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska vilka aspekter som påverkar unga personerserfarenheter av hotell- och restaurangbranschen. 6 Personer mellan 16-30 år har deltagitsom intervjupersoner och studien tenderar därför beskriva de ungas erfarenheter avhotell- och restaurangbranschen. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta under högsäsong i Åre som lokalbefolkning och säsongsarbetare : En kvalitativ studie om hur olika livsstilar skapar grupperingar inom hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Archer; Alma Krokstedt; [2016]
  Nyckelord :Social relations; locals; seasonal workers; division; conflict; Sociala relationer; lokalbefolkning; säsongsarbetare; uppdelning; konflikt;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to gain a deeper understanding of the social relations that take place at work between locals and seasonal workers in Åre, and to find out whether there exists a division between those who work and live seasonal in Åre and those who permanently live and work in Åre. The method used is a qualitative method with semi-structured interviews consisting of four seasonal workers and three locals in Åre from a storytelling perspective. LÄS MER