Sökning: "hyperthyroidism katt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden hyperthyroidism katt.

 1. 1. Radioaktiv jodbehandling av hypertyreoidism hos katt : behandlingsresultat vid användning av totala tyroxin-nivåer för dosberäkning samt utvärdering av strålskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Hietala; [2017]
  Nyckelord :I-131; radioaktiv jod; hypertyreoidism; behandling; katt; T4;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Hypertyreoidism hos katt är en vanlig sjukdom hos den äldre katten. Förekommande behandlingsalternativ innefattar behandling med radioaktivt jod (I-131) vilket framgångsrikt kan återställa eutyreoidism med en injektion av I-131. Vid behandling kan doseringen av radioaktivt jod utföras enligt olika metoder. LÄS MER

 2. 2. Djursjukskötarens perspektiv vid radiojodbehandling av katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ellen Håkansson; [2016]
  Nyckelord :radiojodbehandling; strålskydd; katt; omvårdnad; djursjukskötare; hypertyreos;

  Sammanfattning : Katter diagnosticerade med hypertyreos har tumörvävnad i sköldkörteln. Tumörvävnaden orsakar ökad utsöndring av sköldkörtelhormon och därmed ökad ämnesomsättning hos katten. Rubbningen ger en massystemisk påverkan av ett flertal organ och kroppsfunktioner vilket gör att symtom som ökad aptit och samtidig viktnedgång uppkommer. LÄS MER

 3. 3. Fritt T4 hos katt : referensvärden och användbarhet vid diagnostik av hypertyreos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Andersson; [2016]
  Nyckelord :hypertyreos; fritt T4; felin; IMMULITE 2000; veterinary FT4;

  Sammanfattning : Hypertyreos är den vanligaste endokrina sjukdomen hos katter och karaktäriseras av en ökad produktion av tyroideahormon. Sjukdomen drabbar medelålders till äldre katter och ger symptom såsom viktminskning, polyfagi och hyperaktivitet. LÄS MER

 4. 4. Kan flamskyddsmedel i hemmet skada kattens sköldkörtel?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Lyberg; [2013]
  Nyckelord :sköldkörtel; katt; bromerade flamskyddsmedel; PBDE; thyroideahormon; hypertyroidism;

  Sammanfattning : Bromerade flamskyddsmedel (BFR) är kemiska föreningar innehållandes brom som tillsätts till föremål med syfte att minimera skador vid en eventuell brand. De finns bland annat i möbler, textiler och elektronisk utrustning och de blev under senare delen av 1900-talet mycket frekvent använda över hela världen. LÄS MER

 5. 5. Tyreoideastimulerande hormon (TSH) hos katt : preliminära normalvärden samt kliniska användningsområden

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecka Nylén; [2012]
  Nyckelord :TSH; katt; hypertyreoidism; hypotyreoidism;

  Sammanfattning : Kattens vanligaste endokrina sjukdom är hypertyreoidism. Hypotyreoidism i sin primära form är å andra sidan mycket ovanligt och hos katt förekommer hypotyreoidism främst som en iatrogen sjukdom till följd av överbehandling av hypertyreoidism. LÄS MER