Sökning: "felin"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet felin.

 1. 1. Aktivitetshalsband på katt : verifiering av tillförlitligheten i mätningar av katters fysiska aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kent Anders Mathiasson; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; accelerometri; aktivitetshalsband; aktivitetsmonitor; felin; fysisk aktivitet; katt;

  Sammanfattning : Andelen äldre katter ökar i Sverige och med åldern ökar diabetes och ledsjukdomar, som osteoartrit. Tidig diagnos av dylika sjukdomar är viktigt för katternas hälsa och välmående. LÄS MER

 2. 2. Stödmatning av inappetent katt : olika metoders förekomst och hur de fungerar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Desirée Ljungberg; Anna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :esofagussond; inappetens; katt; nossvalgsond; stödmatning;

  Sammanfattning : Inappetens är ett vanligt förekommande problem hos katt och en av de vanligaste orsakerna till att kattägare uppsöker veterinär. Denna studie omfattar en litteraturstudie om de vanligaste sjukdomarna som kan leda till inappetens hos katt samt en översiktlig beskrivning av olika stödmatningsmetoder med fokus på sonder och deras användningsområden. LÄS MER

 3. 3. Övervikt hos katt : kända riskfaktorer och vanliga följdsjukdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniel Karved; [2020]
  Nyckelord :fetma; felin; följdsjukdomar; katt; riskfaktorer; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos katt är ett växande problem och så mycket som 63% av kattpopulationen i vissa områden i världen lider av övervikt eller fetma. Övervikt associeras med en rad följdsjukdomar dels på grund av den rent mekaniska påverkan på kroppen som övervikt leder till och dels som följd av de metabola förändringar som sker i kroppen på grund av en ökad mängd fettvävnad. LÄS MER

 4. 4. Beräkning av bendensitet och benvolym vid datortomografisk helkroppsundersökning av katt : jämförelse av två metoder för beräkning samt inverkan av storlek, ålder, kön och osteoartrit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Stefan Lindén; [2020]
  Nyckelord :katt; bendensitet; benvolym; datortomografi; benvolym; ålder; kön; storlek; felin osteoartrit;

  Sammanfattning : Bone volume and bone density may be affected by disease. Measurement of bone volume and bone density in cats could possibly be used as a tool in diagnosing osteoarthritis (OA), lameness and other diseases expected to affect bone density and bone volume. Measurement of bone volume is also useful when evaluating body composition. LÄS MER

 5. 5. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Felicia Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :pyruvatkinasbrist; PK-brist; katt; hund; människa; PKLR; mutation; symptom;

  Sammanfattning : Pyruvatkinasbrist är en av de vanligaste ärftliga hemolytiska anemierna som orsakas av enzymbrist. Sjukdomen har observerats hos människor över hela världen och hos flertalet raser av hund och katt. LÄS MER