Sökning: "idle game"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden idle game.

 1. 1. A SERIOUS GAME PROTOTYPE BASED ON STUDY TRAINING EMOTION REGULATION TO HELP COLLEGE STUDENTS REDUCE ACADEMIC PROCRASTINATION : Take ‘Cat Clinic’ as a case

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Siyuan Wang; [2021]
  Nyckelord :serious game; academic procrastination;emotion regulation; idle game;

  Sammanfattning : Academic procrastination is a common phenomenon among contemporary college students. This behavior seriously affected the graduation, physical and mental of college students. Playing games is a kind of procrastination behavior, which refers to short-term happiness through games and avoiding the pain caused by academic writing. LÄS MER

 2. 2. Digitala spel i matematik Digitala spels påverkan på elevers motivation till lärande inom matematikämnet

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Anna Kauppinen; Ebba Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; digital games; student motivation; Matematik; digitala spel; elevers motivation;

  Sammanfattning : Matematik har ofta stämpeln av att vara ett svårt och tråkigt ämne och därför är det viktigt att undersöka vilka möjligheter det finns att motivera elever till lärande inom matematik. Barn idag har växt upp i ett samhälle där digitaliseringen tidigt är en naturlig del av deras vardag. LÄS MER

 3. 3. An investigation of compulsive interactions and mechanics in incremental idle clickers

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Christoffer Larsson; [2019]
  Nyckelord :interaction design; game design; incremental idle clickers; compulsive interactions; interpassivity;

  Sammanfattning : Incremental idle clickers is a genre of games where gameplay revolves aroundsimple interactions like clicking the screen repeatedly to accumulatecurrency. The clicking action is often automatized by the game. This thesisinvestigates qualities that make interactions in incremental idle clickerscompulsive and motivating. LÄS MER

 4. 4. Det beroendeframkallande klicket : Engagerande och emotionella icke-spel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Marc Helmisaari; [2015]
  Nyckelord :Game Design; Idle Games; Skinnerbox; Cow Clicker; Psychology; Pattern recognition;

  Sammanfattning : En ny spelgenre har ökat i popularitet de senaste fem åren. En spelgenre som faller utanför den klassiska definitionen av spel. En spelgenre vid namn ”Idle Games”. Föreliggande studie handlar om vilka element i dessa spel som får spelaren att fortsätta spela och hur elementen kan analyseras med hjälp av MDA och AARRR ramverken. LÄS MER