Sökning: "inlärningsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet inlärningsförmåga.

 1. 1. Att vilja göra det man måste : En studie om unga elevers motivation till att lära sig engelska som främmande språk.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Liljengren; Hanna Rosander; [2019]
  Nyckelord :Motivation; lärande; engelska; främmande språk; tidigare år;

  Sammanfattning : För att öka elevers motivation är det av vikt att identifiera deras inställning till ämnet samt att skapa undervisning som motiverar och engagerar elever. Elevers motivation till att vilja lära sig engelska är ofta stark i grundskolans tidiga år, årskurs F-3, och därför är det väsentligt att grundlägga ett livslångt lärande och intresse för språk. LÄS MER

 2. 2. The future of maintenance work at a Swedish steel producer : Effective and Attractive workplaces through Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Edlund; Per Hellström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Work environment; Future industry; Human work science; Steel industry; Attractive workplace; Participation; Resistance; Maintenance work; Industri 4.0; Arbetsmiljö; Framtidens industri; Arbetsvetenskap; Stålindustri; Attraktiva arbeten; Delaktighet; Motstånd; Underhållsarbete;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is being investigated all around the world and it brings an entire arsenal of new tech-nology. It is during major technological changes where we have the chance to change old pat-terns. LÄS MER

 3. 3. Hur kan fysisk aktivitet påverka barn och ungdomars kognitiva förmågor och arbetsminne? : En systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jerry Eriksson; Therese Berzelius; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; kognitiva förmågor; arbetsminne; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Forskning visar på att barn och ungdomar rör sig väldigt lite på idrottslektioner vilket, utöver fysiologiska aspekter, påverkar kognitiva förmågor och arbetsminne. I relation till detta är det viktigt att utveckla skolans undervisning och effektivisera idrottsämnet. LÄS MER

 4. 4. Lära med alla sinnen : utevistelsens betydelse för förskolebarns hälsa och utveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Ekström; [2019]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; förskolegård; utformning; lärande; förskola; hälsa; friyta;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka på vilka sätt utomhusvistelse är bra för barns utveckling och hälsa. Uppsatsen undersöker vad utomhuspedagogik innebär och på vilket sätt utomhusleken skiljer sig från inomhusleken. LÄS MER

 5. 5. Restricted Boltzmann Machine as Recommendation Model for Venture Capital

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gustav Fredriksson; Anton Hellström; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; statistics; applied mathematics; venture capital; recommendation models; Maskininlärning; statistik; tillämpad matematik; riskkapital; rekommendationsmodeller;

  Sammanfattning : Denna studie introducerar restricted Boltzmann machines (RBMs) som rekommendationsmodell i kontexten av riskkapital. Ett nätverk av relationer används som proxy för att modellera investerares bolagspreferenser. LÄS MER