Sökning: "inlärningsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet inlärningsförmåga.

 1. 1. Designmönster i hybridiserade brädspel: En studie om hur dessa påverkar spelar-upplevelsen i Mansions of Madness: Second Edition

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Greta Hassler; Vilma Kingsepp; [2023]
  Nyckelord :Hybrid games; board games; game design; design patterns; Hybridspel; brädspel; speldesign; designmönster;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hybrida brädspel, en relativt ny genre av spel som blivit alltmer populär under senare år. En utmaning med att designa engagerande hybridspel är att kombinera analoga och digitala element på ett sätt som förbättrar spelupplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Paracetamols negativa effekter på hjärnutvecklingen in vivo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Hashim Fatema; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paracetamol är ett av de mest kända och använda läkemedlet över hela världen för analgetisk och antipyretisk effekt. Paracetamol är ett receptbelagt läkemedel men säljs även receptfritt. Läkemedlet anses vara säkert under graviditet och därför kan den användas så länge den rekommenderade dosen inte överskrids. LÄS MER

 3. 3. Optimal Gait Control of Soft Quadruped Robot by Model-based Reinforcement Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niu Xuezhi; [2023]
  Nyckelord :Quadruped Robots; Soft Robotics; Reinforcement Learning; Gait Control; Model-Based Control Optimization; Kvadrupedroboter; Mjukrobotik; Förstärkningsinlärning; Gångkontroll; Optimering av robotkontroll;

  Sammanfattning : Quadruped robots offer distinct advantages in navigating challenging terrains due to their flexible and shock-absorbing characteristics. This flexibility allows them to adapt to uneven surfaces, enhancing their maneuverability. LÄS MER

 4. 4. Muntlig delaktighet för elever med svag språkförståelse : Vilka metoder använder lärarna i den naturvetenskapliga undervisningen för elever med svag språkförståelse?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Berta; [2023]
  Nyckelord :svag språkförståelse; muntlig förmåga; lärandeteori; interaktion;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes vilka metoder som aktiverar elever i muntlig interaktion och som stöttar elever med svag språkförståelse i de naturvetenskapliga ämnena och i allmänhet. Studiens metod består av fyra semistrukturerade intervjuer och fyra ostrukturerade observationer av NO lektioner. LÄS MER

 5. 5. Modelling synaptic rewiring in brain-like neural networks for representation learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kunal Bhatnagar; [2023]
  Nyckelord :Adaptive Sparsity; Computational Neuroscience; Rewiring; Structural Plasticity; Brain-like Computing; Neural Networks; Hebbian Learning; Adaptiv gleshet; beräkningsneurovetenskap; omkoppling; strukturell plasticitet; Hjärnliknande beräkning; Neurala Nätverk; Hebbskt lärande;

  Sammanfattning : This research investigated the concept of a sparsity method inspired by the principles of structural plasticity in the brain in order to create a sparse model of the Bayesian Confidence Propagation Neural Networks (BCPNN) during the training phase. This was done by extending the structural plasticity in the implementation of the BCPNN. LÄS MER