Sökning: "interpolation"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet interpolation.

 1. 1. Ungrouping Income Distributions - The Italian Doxa Survey of 1948

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Matteo Santi; [2020-07-10]
  Nyckelord :Data Ungrouping; Quantitative Economic History; ; Inequality; Poverty;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Ekolodsmätningars förhållning mot olika insamlings- och interpolationsmetoder : En fallstudie på sjön Öjaren, Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Karlsson; Benjamin Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Single-beam echo sounder; cross sections; depth model; interpolation; HydroLite; Enkelstrålsekolod; tvärsektioner; djupmodell; interpolation; HydroLite;

  Sammanfattning : Traditionellt har större fartyg bestyckade med ekolod använts för att utföra batymetriska mätningar av sjö- och havsbottnar. Att utföra mätningar i grunda vatten har varit problematiskt eftersom större fartyg inte kan nå dessa grunda vatten. LÄS MER

 3. 3. Semi-Automatic Generation of Control Law Parameters for Generic Fighter Aircraft

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Markus Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Semi-automatic; control; law; generic; fighter; aircraft;

  Sammanfattning : Control law design can be an iterative and time-consuming process. The design procedure can often include manual tuning, not uncommonly in the form of trial and error. Modern software tools may alleviate this process but are generally not developed for use within any specific industry. LÄS MER

 4. 4. Assessing annual forest phenology: a comparison of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and phenocamera datasets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shangharsha Thapa; [2020]
  Nyckelord :Geography; Ecosystem Analysis; Near-surface Remote Sensing; UAV; Phenocamera; Forest Phenology; Phenophase; Seasonality; NDVI; GCC; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Near-surface remote sensing platforms such as Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and phenocameras appear to be potential platforms for keeping track of seasonal dynamics at a local scale. This research focusses on extracting time series of different vegetation indices (VIs) from both platforms, computing seasonality events from them and comparing the results against spectral sensor data. LÄS MER

 5. 5. Volatility- An investigation of the relationship between price- and yield volatility

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Samia Nasir; [2020]
  Nyckelord :Price Volatility; Yield Volatility; Python; Bonds; Zero-Coupon rate; COVID-19;

  Sammanfattning : This report investigates the relationship between the yield volatility and the price volatility in the Swedish market. The method given in our report can be used to analyze any market with appropriate data set. We have used a time-series data of interest rate yield curves from Swedish government bonds. LÄS MER