Sökning: "jämställdhet island"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jämställdhet island.

  1. 1. Det löser sig. En studie om hur isländska föräldrar löser omsorgsgapet mellan föräldraledighet och förskola.

    Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Edda Ingolfsdottir; [2013]
    Nyckelord :jämställdhetsdiskursen; jämställdhet; omsorgsgap; dubbel inkomsttagare omsorgsgivaremodellen; att göra kön; Social Sciences;

    Sammanfattning : Abstrakt Författare: Edda Sigurbjörg Ingólfsdóttir Titel: Det löser sig Masteruppsats: Socm04/30 hp Handledare: Sara Eldén Sociologiska institutionen, vårterminen 2013 Island var det första landet i världen som delade föräldraledigheten i tre jämna delar och målet med denna individualisering var att ge barn lika tillgång till båda sina föräldrar och att främja jämställdheten både på arbetsmarknaden och i hemmet. Samtidigt har Island den kortaste föräldraledigheten i Norden och isländska föräldrar kan för det mesta räkna med att få plats för sitt barn på förskola först när barnet är mellan 18 och 24 månader gammalt. LÄS MER