Sökning: "jämställdhet island"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jämställdhet island.

 1. 1. Elefanten i rummet : porrens generation : En kvalitativ studie om hur några högstadieskolor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning samt hur hantera de frågor kring nätpornografi?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Daniela Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Online pornography; sex and cohabitation; gender equality; digitisation; equivalent schooling; Porr; nätpornografi; sex- och samlevnadsundervisning; jämställdhet; digitalisering; likvärdig skolutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatten om att införa ett porrfilter i skolor är i dagsläget starkt polariserad. Frågan om huruvida porrkonsumtion kan påverka människors beteende och inte minst sexuella föreställningar hos ungdomar är något som oroar flera. LÄS MER

 2. 2. Stakeholder perspectives on ownership and gender equality: : -A case study on development collaboration projects at Bussi Island, Uganda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Hanna Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Ownership; gender; gender equality; stakeholder; development collaboration; Uganda; Africa;

  Sammanfattning : The tool for including local actors in development collaboration projects is called ownership and it is defined in the Paris Declaration on Aid Effectiveness. However, researchers have detected flaws with the definition and implementation of ownership. LÄS MER

 3. 3. Det löser sig. En studie om hur isländska föräldrar löser omsorgsgapet mellan föräldraledighet och förskola.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Edda Ingolfsdottir; [2013]
  Nyckelord :jämställdhetsdiskursen; jämställdhet; omsorgsgap; dubbel inkomsttagare omsorgsgivaremodellen; att göra kön; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Edda Sigurbjörg Ingólfsdóttir Titel: Det löser sig Masteruppsats: Socm04/30 hp Handledare: Sara Eldén Sociologiska institutionen, vårterminen 2013 Island var det första landet i världen som delade föräldraledigheten i tre jämna delar och målet med denna individualisering var att ge barn lika tillgång till båda sina föräldrar och att främja jämställdheten både på arbetsmarknaden och i hemmet. Samtidigt har Island den kortaste föräldraledigheten i Norden och isländska föräldrar kan för det mesta räkna med att få plats för sitt barn på förskola först när barnet är mellan 18 och 24 månader gammalt. LÄS MER