Sökning: "Daniela Isaksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniela Isaksson.

 1. 1. Elefanten i rummet : porrens generation : En kvalitativ studie om hur några högstadieskolor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning samt hur hantera de frågor kring nätpornografi?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Daniela Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Online pornography; sex and cohabitation; gender equality; digitisation; equivalent schooling; Porr; nätpornografi; sex- och samlevnadsundervisning; jämställdhet; digitalisering; likvärdig skolutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatten om att införa ett porrfilter i skolor är i dagsläget starkt polariserad. Frågan om huruvida porrkonsumtion kan påverka människors beteende och inte minst sexuella föreställningar hos ungdomar är något som oroar flera. LÄS MER

 2. 2. Scania - En företagsanalys

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniela Kjellquist; Maria Leijner; [2008-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Scania är ett tillverkningsföretag inom nyttofordonsbranschen och det senaste året harvindarna blåst kring Scania. Diskussionerna har rört sig runt huruvida de ska bli uppköptaeller inte av den tyska konkurrenten MAN som verkar inom samma bransch eller om Scaniaska köpa upp MAN istället. LÄS MER