Sökning: "jenny borg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden jenny borg.

 1. 1. Att specificera ullgarn : en jämförande undersökning av ullgarn för mattor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Silje Sagen; Jenny Borg; Sara Tivell; [2019]
  Nyckelord :ull; garn; mattor; väv; variation; garnspecifikation; egenskaper;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker två ullgarner som beställts med samma kravspecifikation från olika leverantörer, A och B. Garnerna används av ett företag som väver mattor. Ullgarnerna har upplevts som olika i produktion och problem uppstår i väven som öglor och ojämna stadkanter. LÄS MER

 2. 2. Kejsarsnitt på nötkreatur och får i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Borg; [2019]
  Nyckelord :Dystoki; Kejsarsnitt; Nötkreatur; Ko; Tacka;

  Sammanfattning : Vid dystoki är kejsarsnitt en behandlingsmetod som är användbar och i en del länder utförs ingreppet rutinmässigt. I ett examensarbete som publicerades 2010 av Jenny Eriksson studerades indikation, frekvens och utförande av kejsarsnitt på nötkreatur i Sverige år 2008. Denna information saknades när det gäller djurslaget får. LÄS MER

 3. 3. Stöd är alltid välkommet : en studie av nationella bedömningsstödet i förhållande till läsundervisning och speciallärarens uppdrag

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Grankvist; Susanne Borg; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; Nationellt bedömningsstöd i läsutveckling; speciallärarens roll; stödinsatser;

  Sammanfattning : Då svenska elevers resultat i läsförståelse rasade i PISA-undersökningar fick Skolverket i uppdrag av regeringen att arbeta fram stödåtgärder, ett obligatoriskt och nationellt bedömningsstöd för årskurs 1, som skulle kartlägga elevens läskunskaper och kunna bidra med att förbättra elevernas läsförståelse. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare i de tidiga skolåren uttrycker att resultaten av bedömningsstödet legat till grund för efterföljande läsundervisning. LÄS MER

 4. 4. Arbetslunch - ett sätt att hinna mer, eller en risk för ökad stress? : en studie om arbetsluncher och dess inverkan på upplevd stressnivå hos kontorsanställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Nystrand; Jenny Borg; [2019]
  Nyckelord :Stress; lunch; working lunch; psychological detachment; recovery; Stress; lunch; arbetslunch; psychological detachment; återhämtning;

  Sammanfattning : Stressen inom arbetslivet är högre än någonsin och allt fler väljer att fortsätta arbeta under lunchrasten, eller att hoppa över den helt, till följd av detta. Det finns tecken som tyder på att synen på lunchrasten som ett tillfälle för återhämtning och vila har förändrats. LÄS MER

 5. 5. Outsourcing Dinners : a study about trust-enhancing measures of meal kit companies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Blom; Jenny Borg; [2018]
  Nyckelord :trust-enhancing; meal kit; trustworthiness; reputation; website; assurances;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study was to explore how companies that sell household services work with trust-enhancing measures. We reviewed the industry segment of meal kit companies and aimed to generate findings representative for this industry. LÄS MER