Sökning: "jenny borg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden jenny borg.

 1. 1. Kejsarsnitt på nötkreatur och får i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Borg; [2019]
  Nyckelord :Dystoki; Kejsarsnitt; Nötkreatur; Ko; Tacka;

  Sammanfattning : Vid dystoki är kejsarsnitt en behandlingsmetod som är användbar och i en del länder utförs ingreppet rutinmässigt. I ett examensarbete som publicerades 2010 av Jenny Eriksson studerades indikation, frekvens och utförande av kejsarsnitt på nötkreatur i Sverige år 2008. Denna information saknades när det gäller djurslaget får. LÄS MER

 2. 2. Arbetslunch - ett sätt att hinna mer, eller en risk för ökad stress? : en studie om arbetsluncher och dess inverkan på upplevd stressnivå hos kontorsanställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Nystrand; Jenny Borg; [2019]
  Nyckelord :Stress; lunch; working lunch; psychological detachment; recovery; Stress; lunch; arbetslunch; psychological detachment; återhämtning;

  Sammanfattning : Stressen inom arbetslivet är högre än någonsin och allt fler väljer att fortsätta arbeta under lunchrasten, eller att hoppa över den helt, till följd av detta. Det finns tecken som tyder på att synen på lunchrasten som ett tillfälle för återhämtning och vila har förändrats. LÄS MER

 3. 3. Outsourcing Dinners : a study about trust-enhancing measures of meal kit companies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Blom; Jenny Borg; [2018]
  Nyckelord :trust-enhancing; meal kit; trustworthiness; reputation; website; assurances;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study was to explore how companies that sell household services work with trust-enhancing measures. We reviewed the industry segment of meal kit companies and aimed to generate findings representative for this industry. LÄS MER

 4. 4. Om att marknadsföra ekologiska livsmedel – Hur matbutiker kan öka försäljningen av ekologiska livsmedel baserat på vilka produktegenskaper som är viktiga för konsumenten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Börjesson; Jenny Borg; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att konsumtionen av ekologiska livsmedel fortsätter öka är essentiellt ur miljösynpunkt.Försäljning har i många år växt, men en markant inbromsning i tillväxttakten har nu skett. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av träningsvanor samt faktorer som motiverar eller hindrar till fysisk träning bland studenter vid Luleå tekniska universitet : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Annie Johansson; Jenny Tärnhuvud; [2017]
  Nyckelord :Fysisk träning; könsskillnader; motivation; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människans kropp är uppbyggd för en aktiv livsstil och behöver rörelse för att uppnå en god hälsa. Dessvärre visar trenden i samhället att vi blir mer och mer stillasittande och fysisk inaktiva. En stor riskgrupp för en inaktiv livsstil har visat sig vara universitetsstudenter då majoriteten av deras tid tillbringas sittandes. LÄS MER