Sökning: "kommunikation i kedja"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden kommunikation i kedja.

 1. 1. Incitamentsystemets betydelse för målkongruens på kaféer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valdrin Hajdari; Filip Zakrisson; Philip Hall; Isabelle Osmin; [2020]
  Nyckelord :Principal-agent teori; incitamentsystem; intressekonflikter; målkongruens; kafébranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur incitamentsystem påverkar frontpersonalens agerande utefter mål på två kaféer inom samma kedja, samt om det finns andra faktorer som påverkar utöver incitamentsystem. Därtill studerades ifall det existerar någon intressekonflikt mellan frontpersonal och platschef gällande måluppfyllelse och agerande på kaféerna. LÄS MER

 2. 2. Skatteundandragande eller jobba svart? Intertextualitet, rekontextualisering och resemiotisering i en textkedja om arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ida Thalin; [2019-09-19]
  Nyckelord :intertextualitet; resemiotisering; rekontextualisering; textkedja; myndighetsinformation; mottagare; arbetsgivardeklaration på individnivå AGI ;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag en intertextuell kedja i en svensk myndighetskontext med syfte att dels klarlägga vad som händer med delar av innehållet när det rekontextualiseras mellan texterna i kedjan, dels klarlägga vilka följder rekontextualiseringarna kan tänkas få för mottagarna.Materialet består av en intertextuell kedja om sex texter gällande arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). LÄS MER

 3. 3. Evaluation and Improvement of Decentralized Congestion Control for Multiplatooning Application

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Chumeng Bai; [2018]
  Nyckelord :Wireless vehicular communication; decentralized congestion control; cooperative awareness messages; multiplatooning; simulation; Trådlös fordonskommunikation; decentraliserad överbelastning kontroll; kooperativ medvetenhet meddelanden; multiplatooning; simulering;

  Sammanfattning : Platooning has the potential to be a breakthrough in increasing road capacity and reducing fuel consumption, as it allows a chain of vehicles to closely follow each other on the road. When the number of vehicles increases, platoons will follow one another in what is referred to as multiplatooning. LÄS MER

 4. 4. Samspelet mellan logistikaktiviteter och relationer, Ett smörjmedel i en distributionskedja

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emil Rusman; Alfred Forssten; [2018]
  Nyckelord :Distributionskedja; relationer; logistikaktiviteter; samarbete; kommunikation och tillit.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks samspelet mellan distributionskedjans relationer och logistikaktiviteter. Syftet är att öka förståelsen för hur distributionskedjans relationer och logistikaktiviteterna ser ut och vilket samspel som finns mellan dem. LÄS MER

 5. 5. Viskleken : En studie i förutsättningarna för kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Mia Bromander; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; tolkning; multimodalitet; lärande; betygssättning; Viskleken;

  Sammanfattning : Pedagogik och lärande handlar i hög grad om kommunikation och kommunikation är näraförbundet med tolkning. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka tolkningensförutsättningar inom ramen för en iscensatt kommunikationsprocess som är uppbyggd som enmultimodal version av en klassisk så kallad "visklek". LÄS MER