Sökning: "kommunikationsbyråer"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet kommunikationsbyråer.

 1. 1. Kom snart tillbaka! : En analys av hur företag kan arbeta för att stärka sin varumärkeskännedom i svåra tider

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Algotsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera arbetsprocessen vid framtagning av marknadskommunikation, som syftar till att stärka varumärkeskännedomen när företaget är begränsad med en liten budget. Detta var ett aktuellt forskningsområde då företag, inte minst under Corona-pandemin, ibland genomgår kriser där marknadsbudgeten reduceras. LÄS MER

 2. 2. Den effektiva webbportfolion : En studie för att hjälpa en nyexaminerad grafisk designer att hitta rätt plattform för sin portfolio

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Joakim Gudmunds; Denny Törnblad; [2020]
  Nyckelord :advertising and communication agency; graphic design; digital portfolio; recruitment; grafisk design; digital portfolio; rekrytering; reklam- och kommunikationsbyrå;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka portfoliotjänster som är mest effektiva för nyexaminerade grafiska designers till att framhäva sin portfolio, i syfte att väcka intresse hos rekryterare på reklam- och kommunikationsbyråer. Idag finns en stor mängd olika portfoliotjänster som erbjuder funktioner och verktyg för att bygga portfolior. LÄS MER

 3. 3. Ansvarig för ansvar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tomas Andersson; [2018]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibilty; grafisk design; kommunikation; kommunikationsbyrå; marknadsföring; reklambyrå;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilket förhållande grafiska designers på kommunikationsbyråer i Sverige har till corporate social responsibility (CSR) när det används i marknadsföring. CSR definieras och relevant teori på området presenteras. LÄS MER

 4. 4. Datadriven content marketing : Användning av sociala data inom content marketing på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Edvin Boberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats innehåller en förståelseinriktad analys av hur sociala data från Facebook används inom Content Marketing bland ett urval av kommunikationsbyråer i Stockholm. Uppsatsen förklarar hur sociala data används för att skapa content, samt hur sociala data används för att mäta resultat av publicerat content på Facebook. LÄS MER

 5. 5. Innehåll och värde i en tid av skräp och fragmentering : En undersökning av 20 svenska kommunikationsbyråers externa CSR-kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ella Gaddefors; Julia Rex; [2017]
  Nyckelord :Kommunikationsbyrå; CSR-kommunikation; intressentteorin; legitimitetsteorin; innehållsanalys; årsredovisningar; hemsidor;

  Sammanfattning : Kommunikationsbranschen har belysts som en betydelsefull och normskapande aktör vad gäller Corporate Social Responsibility (CSR) som utformare av budskap i viktiga samhällsfrågor. Med bakgrund i detta syftar uppsatsen att beskriva vad inom CSR som ges fokus, vilka intressenter som kommunikationsbyråer vänder sig till och varför det kommuniceras i den utsträckning det gör i årsredovisningar och på hemsidor. LÄS MER