Sökning: "kommunikationssvårigheter i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden kommunikationssvårigheter i vården.

 1. 1. Att vårda barn med autismspektrumtillstånd på en barnklinik - Barnsjuksköterskors erfarenheter : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Arlasjö; Malin Tholf; [2021]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; pediatric nurses; content analysis; lack of knowledge; personcentered care.; Autism; barnsjuksköterska; innehållsanalys; kunskapsbrist; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av barn med autismspektrumtillstånd (AST) ökar i världen. AST är enneuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan visa sig genom sociala kommunikationssvårigheter och begränsade sociala färdigheter. LÄS MER

 2. 2. Lindra lidande till sista andetaget- vårda patienter med demenssjukdom i livets slutskede : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Holmström; Ellen Gustavsson; Matilda Stenholm; [2021]
  Nyckelord :Alzheimer’s; end-of-life care; palliative care; the six S:s; Alzheimers; palliativ vård; De 6 S:n; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med demenssjukdom har visats erhålla sämre vård i livets slut. Patienterna erhåller bland annat mindre smärtlindring och mindre planering av vården vilket kan resultera i smärtsamma och oönskade livsförlängande åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom palliativt : en allmän litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonna Isaksson; Jenny Johansson; [2021]
  Nyckelord :Demens; Erfarenhet; Palliativ vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som bidrar till en kognitiv nedsättning med symtom som minnesproblematik och svårigheter att utföra enkla vardagliga sysslor. En demenssjukdom går inte att bota utan vården får inriktas på att lindra symtom och öka livskvaliteten under sjukdomens olika faser. LÄS MER

 4. 4. Bedöma vårdbehov vid telefonrådgivning inom primärvården : - Distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Andersson; Mitra Dusty; Jane Zöller; [2021]
  Nyckelord :district nurses; qualitative research; primary health care; telephone counseling; nursing assessmen; distriktssköterskor; kvalitativ forskning; primärvård; telefonrådgivning; vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården är ofta den första instansen patienter söker sig till inom sjukvården. Vården som ges ska vara lättillgänglig och bestämmas av patienternas vårdbehov. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av användning av tolk vid språkbarriärer inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nathalie Abed; Erika Dahl Hansen; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; erfarenheter; språkbarriärer; kommunikation; tolk;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sjuksköterskor möter patienter som talar olika språk i sitt dagliga arbete.  Kommunikationen är en viktig del i sjuksköterskors arbete och är avgörande för att kunna skapa förståelse mellan sjuksköterskor och patienter. Tolk är det vanligaste hjälpmedlet att använda vid språkbarriärer. LÄS MER