Sökning: "komprimerad biogas"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden komprimerad biogas.

 1. 1. Avkokskomprimering till CBG-lager som avkokshantering på LBG-tankstationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Olle Levin; [2019]
  Nyckelord :biogas; förvätskad biogas; komprimerad biogas; LNG; biobränsle; tunga fordon; logistik;

  Sammanfattning : The number of fuel stations for liquefied biogas or liquefied natural gas (LBG or LNG, both composed of liquid methane) in Sweden will increase in the coming few years, from 6 stations to over 30 in total. While there still are very few LNG heavy-duty vehicles (HDV's) on Swedish roads, technical problems may arise at fuel stations due to low consumption. LÄS MER

 2. 2. Stockholm Stads Biogaskedja : En energiflödesanalys av biogasproduktion från matavfall

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Wikman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholm stad har en tydlig formulerad målbild för hur Stockholm skall utvecklas till en hållbar storstad där energianvändning och farliga utsläpp är minimala. Denna målbild framgår i stadens Vision för år 2030, där bland annat ett mål om att staden ska vara fossilbränslefri till år 2050 framgår. LÄS MER

 3. 3. Experimental Investigation into the Influence of Piston Crevices on Engine-Out Hydrocarbon Emissions from a Diesel Dual Fuel Engine

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Johannes Kuyper; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s society, when the fuel prices are increasing and the climate changes are becoming more and more noticeable, alternative fuels for combustion engines are becoming an important topic for the manufacturers. Two interesting fuels in those perspectives are Biogas and Compressed Natural Gas, CNG. LÄS MER

 4. 4. Model Based Control Algorithm for a Bi-Fuel Engine with fuel adjustment

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :John Eriksson; Mårten Wallengren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For lite mer an 100 ar sedan rullade den forsta serietillverkade bilen, i den helt valbara fargen svart, av monteringslinan. Sedan dess har ett febrilt utveckingsarbete gjorts for att forbattra alla delar av bilen. LÄS MER