Sökning: "konstnärlig frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden konstnärlig frågeställning.

 1. 1. Den Inre Kritikern : tankar om skapande och självkritik

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Sara Edin; [2018]
  Nyckelord :Den inre kritikern; självkritik; musiker; konstnärliga metod och identitet; rösten.;

  Sammanfattning : Jag sökte utbildningen därför att jag hade ett uppdämt behov av att reflektera och komma vidare i min kreativa utveckling. När jag kom till Svarta Speglar var jag alltså i begrepp att börja något nytt, som legat och pockat på i flera år men av olika skäl inte kommit fram. LÄS MER

 2. 2. CHAIR BOX : Sittandet som aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emelie Blücher; [2017]
  Nyckelord :Stol; laboratorium; kollektiva processer; design; Konstnärlig forskning; deltagande design; fenomenologi; sociomateria; blackboxing;

  Sammanfattning : CHAIR BOX - Sittandet som aktivitet är ett projekt med utgångspunkt i stolen som objekt. Stolsittandets aktivitet undersöks där jämställda och demokratiska metoder framhävs. Studien sammanför design- och konstnärliga metoder där laborerande kunskaps-skapande metoder utforskas för att synliggöra interaktion. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av producentens roll i skapandet av en kortfilm. : A survey of the producer’s role in the making of a short film.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Björklund Björklund; [2016]
  Nyckelord :medieproducent; producent; kortfilm;

  Sammanfattning : En kortfilm definieras främst av dess längd på max 30 minuter, men även av att kortfilmsprojekt ofta utförs med en synnerligen liten budget samt att konstnärlig ambition värderas högre än kommersiell nytta. Att producera en självständig kortfilm är arbetsamt och sällan speciellt lukrativt, men att driva ett självständig kortfilmsprojekt, följa och fullgör sin egna vision, genererar erfarenheter som kan leda till fantastiska möjligheter. LÄS MER

 4. 4. Harmonier för jazzgitarr

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Patrik Tammelin; [2013-11-13]
  Nyckelord :jazzgitarr; harmonisering; modus; ackord; musikteori;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vad det finns för möjliga strategier för att utveckla ackordspel på jazzgitarr och hur de praktiskt kan tillämpas. Den frågeställning jag har valt att arbeta utifrån är således:Vad finns det för strategier att utveckla ackordspel för jazzgitarr och hur kan de tillämpas i praktiken?Till min hjälp har jag tagit litteratur och material från jazzgitarrister som är välkända inom detta område, Ted Greene, Jimmy Wyble och Allan Holdsworth. LÄS MER

 5. 5. Move your ass and your mind will follow : samtidskonstens pedagogiska potential genom en undersökande metod

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Elisabet Jonsved; [2009]
  Nyckelord :Samtidskonst;

  Sammanfattning : Konsten har genomgått en rad dramatiska förändringar de senaste decennierna och frågan är om konstpedagogiken har hängt med. I mitt arbete undersöker jag den pedagogiska potential och tvärvetenskapliga natur som samtidskonsten har. LÄS MER