Sökning: "DIVA jönköping kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 1970 uppsatser innehållade orden DIVA jönköping kommunikation.

 1. 1. Statskupp - Fascisterna marscherar mot Rom! : En kvalitativ textanalys av svenska tidningars nyhetsrapportering om fascisternas maktövertagande i Italien 1922

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Måns Axelsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musik som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Cajsa Lundén; Jessica Nyström; [2024]
  Nyckelord :dementia; experinces; music; nursing interventions; nursing staff; demenssjukdom; erfarenheter; musik; omvårdnadspersonal; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsnamn för neurologiska sjukdomar som ger kognitiv svikt och påverkar framförallt minnet. Äldre personer och kvinnor löper störst risk att drabbas av demenssjukdom. Demenssjukdomarna kan i dagsläget inte botas utan endast symtomlindras. LÄS MER

 3. 3. Influerad av influencers : En kvalitativ studie om unga kvinnors syn på influencers kommunikation på sociala medieplattformar med fokus på impulsköp och miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ella Lundberg; Ida Malmberg; [2024]
  Nyckelord :Influencer; impulse buying; fast fashion; environmental awareness; marketing communication; Influencer; impulsköp; snabbmode; miljömedvetenhet; marknadskommunikation.;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how young female students aged 20–25 perceive influencer marketing communication on social media and its correlation with their impulsive purchases within the fast fashion industry. The study involves eight interviews to gain an understanding of these consumers' behavior during impulse purchases. LÄS MER

 4. 4. ”Det finns inga läkarintyg som visar att han är heterosexuell” : En kvalitativ textanalys av svenska tidningarnas artiklar berörande Nils Quensel i samband med Kejneaffären under 1950-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Heljemo; [2024]
  Nyckelord :Nils Quensel; Kejneaffären; homosexualitet; heteronormativitet; svenska tidningar; media; mediepåverkan; svenska pressen;

  Sammanfattning : The purpose with this essay has been to analyze and discuss how Nils Quensel in conjunction with the Kejne-affair was portrayed in Swedish newspaper articles during the 1950’s, and also to show how the heteronorm is expressed in the articles' portrayals of Quensel. The essay has used a qualitative text analysis as a method. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med diabetes typ 2 och egenvård : En litteraturöversiktsikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Mohsen Mosavi; Ahmad Ibrahim; [2024]
  Nyckelord :Diabetes type 2; self-care; experiences; nurse; Diabetes type-2; egenvård; erfarenheter; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2, en globalt ökande folksjukdom, kräver aktiv egenvård och livsstilsförändringar för att minimera komplikationer. Egenvård blir därmed en central aspekt i behandlingen av denna sjukdom. Metod: En Litteraturöversikt av 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design har genomförts. LÄS MER