Sökning: "kontantprincipen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kontantprincipen.

 1. 1. Beskattningstidpunkten vid löneväxling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Björnberg; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; löneväxling; beskattningstidpunkt; kontantprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a rule, the time of taxation for salary is governed by a principle that states that the salary is taxed the taxable year when the employee can dispose it or when it in an other way benefits the employee. As an employee, one can receive an offer from the employer to exchange a certain portion of the salary to a benefit or to postpone a certain portion of the salary to a future payment, so-called salary exchange. LÄS MER

 2. 2. Retroaktiv beskattning av personaloption och bonus : Beskattning enligt intjänandeprincipen eller kontantprincipen, vilken tillämpning är förenlig med skatteavtal och EU-rätten?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Hanna Ringsö; [2013]
  Nyckelord :Kontantprincipen; intjänandeprincipen; beskattningstidpunt incitamentsprogram; personaloptioner; bonus; skatteavtal; Artikel 15 OECDs modellavtal; EU-rätten; diskriminering;

  Sammanfattning : Beskattningstidpunkten i svensk rätt kommer till uttryck genom kontantprincipen. Inkomster ska därmed tas upp till beskattning vid tidpunkten för utbetalning, oavsett vart inkomsten har intjänats. Den relevanta frågan är huruvida skatteavtalet kan anses begränsa Sveriges beskattningsanspråk vid en inflyttningssituation. LÄS MER

 3. 3. Den svenska CFC-lagstiftningen - en effektiv och rättvis skatteflyktslagstiftning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Landelin; [2002]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På senare år har den internationella handeln ökat, främst p.g.a. avskaffandet av valutakontroller och andra restriktioner som tidigare fanns på området. LÄS MER