Sökning: "kulten"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kulten.

 1. 1. Sjöstriden och den offensiva kulten : En studie av The Grand Fleet 1914-18

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Per Dahrné; [2016]
  Nyckelord :Strategi; Royal Navy; Första Världskriget; The Cult of the Offensive;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från Jingi till Shinto : En studie om den religiösa förändring som Jingi-kulten genomgick från 600- till 1500-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Sebastian Lundgren; [2015]
  Nyckelord :Japanese Buddhism; Jingi-cult; Jingikan; Kami-tradition; Religious Change; Shrine-tradition; Taoism;

  Sammanfattning : This essay is about the religious change that Jing-cult underwent 600-1500 A.D. It is a historical-critical essay based on literature studies, using Håkan Rydving’s theory of religious change. In chronological order, it will go through the religious change from ancient Japan to the late Muromachi-period when Shinto was created. LÄS MER

 3. 3. Samisk schamanism och fornskandinavisk sejd : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Hans Petersson; [2011]
  Nyckelord :Fornskandinavisk religion; galdrar; samisk religion; schamanism; sejd; völva;

  Sammanfattning : Det har funnits en speciell mytisk bild av den fornskandinaviska mytologin sedan romantikens fantasifulla epok. Det ges ofta en bild som beskriver gudar och människors samspel på ett lekfullt sätt. Schamanismen har med sin annorlunda världsbild stått för något exotiskt men samtidigt skrämmande. LÄS MER

 4. 4. Kultkontinuitet vid offerkällor : Sånga källa i Ångermanland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Jonasson; [2011]
  Nyckelord :kultkontinuitet; kultplatskontinuitet; förkristen religion; källkult; offerkälla; Sånga;

  Sammanfattning : Kultkontinuitet är ett omdiskuterat begrepp inom religionshistorisk forskning. Vid övergången från en religion till en annan kan olika typer av beständighet ibland urskiljas, exempelvis när det gäller val av kultplats samt handlingar vid denna plats. LÄS MER

 5. 5. Kulten till de flaviska kejsarna i Efesos under Domitianus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia; Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Anna Enberg; [2010]
  Nyckelord :kejsarkult; Efesos; Mindre Asien; Domitianus; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “The cult of the flavian emperors in Ephesos during the reign of Domitian” is an attempt to investigate the influence of an imperial provincial cult on the life of a city in the eastern parts of the Roman empire. Through the study of diffrent types of sourcematerials (archaeological, ephigrafical, numismatic and literary) the aim is to trace the influence that the new cult had on different levels of society. LÄS MER