Sökning: "kvalitativ textanalys religion"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden kvalitativ textanalys religion.

 1. 1. Muslimsk feminism - två perspektiv : En kvalitativ textanalys om hur två muslimska feministiska teologer förhåller sig till den islamiska traditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Religion; islam; feminism; textanalys; islamisk tradition;

  Sammanfattning : This study examines two Muslim feminist theologians and their approach to the Islamic tradition and the religious sources. The purpose of the study is to examine their presentation and interpretation of the sources from a feminist perspective and to compare their arguments. LÄS MER

 2. 2. Buddhism i Läroböcker : Presentation av buddhism i läroböcker för religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Axel Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; Läroböcker; Religionskunskap;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att läroböcker framställer buddhism på ett otillräckligt vis som intebehandlar dess mångfacetterade uttryck. De behandlar inte heller om hur buddhism tar siguttryck i väst i jämförelse med asiatiska länder. Detta medför att religionen blir generaliseradoch exotifierad. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av islam i svenska läromedel : En kvalitativ textanalys av islams skildring i läromedel för högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Zwettler Niclas; [2018]
  Nyckelord :Islam; styrdokument; religion; Muhammed; religionskunskap; läromedel; högstadiet; socio-religiöst perspektiv; folkskolan;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur islam presenteras i svenska läromedel för religionsundervisningen på högstadienivå. Syftet och frågeställningarna med studien är att undersöka hur beskrivningen av islam har utvecklats under de tre senaste läroplaner för den svenska skolan, Lgr80, Lpo94 och Lgr11, och genom undersökningen dra slutsatser som är kopplade till den tidigare forskningen. LÄS MER

 4. 4. De gamla gudarnas viskningar : En kvalitativ textanalys på serietidningen Northlanders

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nicklas Ernberg; [2017]
  Nyckelord :Northlanders; secularization; postmodernism; religion; comic books; comics; norse religion; christianity; text analysis; Northlanders; sekularisering; postmodernism; religion; serietidningar; comics; fornnordisk religion; kristendom; textanalys;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of Brian Wood's Viking epic Northlanders, published by Vertigo/DC between the years of 2007-2012. The aim is to identify how Old Norse faith and Christianity are portrayed. LÄS MER

 5. 5. Inomreligiös variation – Representationen av judiska tolkningar och perspektiv : En kvalitativ textanalys av läroböcker i religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Anna Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Judendom; inomreligiös variation; essentialism; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker utgör en grund för många lärare i deras undervisning. Det innebär att läroböcker behöver hålla god kvalitet och innefattas av de kunskaper som det aktuella ämnet avser förmedla. Religionskunskapsämnet syftar bland annat till att elever ska utveckla förståelse för religion utifrån olika tolkningar och perspektiv. LÄS MER