Sökning: "kvalitetsgranskningsmall litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kvalitetsgranskningsmall litteraturstudie.

 1. 1. Hiv/Aids patienters erfarenheter av stigma i mötet med vårdpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Felicia Malmström; [2019]
  Nyckelord :Aids; Diskriminering; Erfarenheter; HIV; Patienter; Stigma; Vårdpersonal; Discrimination; Experiences; Health care; Patients;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är en förhållandevis liten andel personer som lever med diagnostiserad hiv-infektion i Sverige, men eftersom flertalet av dessa personer kommer från högendemiska länder är det som blivande sjuksköterska av intresse att undersöka vad stigmatisering kan innebära i mötet med vårdpersonal. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa hiv/aids-patienters erfarenheter av stigma i mötet med vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Kariesriskbedömning inom barn- och ungdomstandvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Tintin Brax Österholm; Emina Muric; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; CAMBRA; Caries risk assessment; Cariogram; Children; Decision support R2; Barn; Beslutsstöd R2; CAMBRA; Cariogram; Kariesriskbedömning; Ungdomar;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study was to compile scientific studies that studied the reliability of the caries risk assessment instruments (CAMBRA, Cariogram and R2) and their capacity to predict future caries development in children and adolescents. Method: The study is a general literature study based on scientific articles obtained from the databases Dentistry & Oral Sciences source (DOSS), PUBMED, CINAHL, SwePub and SveMed+. LÄS MER

 3. 3. VÅLD I NÄRA RELATIONER : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnans och sjuksköterskans upplevelse av möten i vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Keinvall; Julia Lundin; [2018]
  Nyckelord :Våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor; sjuksköterska; upplevelse; möte i vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett vanligt problem och WHO uppger att var tredje kvinna har utsatts. Trots att det är vanligt är det inte självklart att kvinnorna blir väl omhändertagna i vården. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att vara amputerad

  Magister-uppsats,

  Författare :Linnea Leyton; Stina Persson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Life experiences; Amputation; Nursing; Patient Centered Care; Perioperative Nursing; theatre nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amputation är ett livsbevarande ingrepp som kan vara indikerat av olika anledningar. Det sker cirka 3000 amputationer av nedre extremitet per år i Sverige och orsakerna till amputation är svåra att begränsa och förebygga vilket gör det till ett ingrepp som kommer fortsätta vara vanligt även i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Hur inomhusmiljö på vårdboenden påverkar personer med demens- en literaturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ana Katinic; Sandra Majetic; [2014]
  Nyckelord :Beteende; demens; inomhusmiljö; vårdboende. Behavior; dementia; indoor environment; nursing home;

  Sammanfattning : Demens är en folksjukdom som ökar och är vanligare idag än för 30 år sedan. Orsaken till detta är att människan lever längre och risken för att drabbas av demens ökar med stigande ålder. LÄS MER