Sökning: "läkemedel delegering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden läkemedel delegering.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att delegera läkemedel i hemsjukvården : Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Elisabeth Lidevi; Vangie Franzén; [2020]
  Nyckelord :distriktssköterska; läkemedelsdelegering; hemsjukvård; patientsäkerhet; vårdpersonal; erfarenheter;

  Sammanfattning : Vård i hemmet har ökat då andelen äldre i samhället ökat, vilket i sin tur innebär ett ökat behov av distriktssköterskan i hemsjukvården. Många som är inskrivna i hemsjukvården behöver hjälp med hantering av läkemedel och detta är en uppgift som delegeras till vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av omvårdnad av äldre ur ett läkemedelsperspektiv : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Fjellner; Kristina Morlind; [2020]
  Nyckelord :District Nurse; Drug management; Elderly; Experiences; Literature review; Distriktssköterska; Erfarenheter; Litteraturöversikt; Läkemedelshantering; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre patientens läkemedelsbehandling är komplex i relation till åldersrelaterade kroppsliga förändringar. Att hantera läkemedel för denna patientgrupp är en mångfacetterad arbetsuppgift. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadspersonalens erfarenheter av utbildning och överlämnande av läkemedel inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Peter Wernersson; Gertrud Ovesson; [2019]
  Nyckelord :content analysis; district nurse; delegation; drug management; nursing; distriktssköterska; delegering; innehållsanalys; läkemedelshantering; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet multisjuka äldre i världen ökar stadigt. De som inte klarar att ta sina läkemedel själva är beroende av att få hjälp med detta från någon annan. I äldreomsorgen utförs läkemedelsöverlämnande av omvårdnadspersonal efter att de erhållit delegering för detta enligt SOSFS 1997:14. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadspersonals erfarenheter av att utföra delegerat arbete från distriktssköterska. En intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronika Falk Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Content analysis; delegation; district nurse; home care; medication medicine management; patient safety.; Delegering; distriktssköterska; hemsjukvård; innehållsanalys; läkemedelshantering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den kommunala hemsjukvården utförs många hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av omvårdnadspersonal utan formell kompetens. Personalen har olika bakgrund avseende utbildning, erfarenhet och språkkunskaper. LÄS MER

 5. 5. Risk för påverkan på patientsäkerhet vid delegering av läkemedelsadministration. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Andersen; [2018]
  Nyckelord :Administrering av läkemedel; Delegering; Icke legitimerad personal; Läkemedel; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delegering av administrering och överlämnande av läkemedel till icke legitimerad personal är en allt vanligare lösning vid brist på sjuksköterskor med hot mot patientsäkerheten som följd. Syfte: Belysa huruvida patientsäkerheten påverkas då administrering samt överlämnande av läkemedel delegeras till icke legitimerad personal. LÄS MER