Sökning: "psykiatrisk tvångsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden psykiatrisk tvångsvård.

 1. 1. En vårdande relation efter fysiska tvångsåtgärder – sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Fogelqvist; Åse Millqvist; [2023-03-30]
  Nyckelord :Vårdande relation; sjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; tvångsåtgärd; fysiskt tvång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisk tvångsvård är en av få situationer då grundlagsskyddade fri- och rättigheter är begränsade. Att blir tvångsvårdad innebär att patienten får sin autonomi begränsad, personen har inte längre rätt att bestämma över sig själv. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av sensoriska interventioner inom psykiatrisk slutenvård och dess potentiella inverkan på delaktighet i aktivitet för personer med psykisk ohälsa - en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Alexandra Hoppe; Emelie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Sensorisk modulering; Sensoriska interventioner; Psykiatrisk slutenvård; Delaktighet i aktivitet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som vistas inom psykiatrisk slutenvård upplever ofta svårigheter att hantera sensoriska intryck, vilket kan leda till aktivitetsbegränsningar. Slutenvården präglas av metoder såsom tvångsvård och isolering, vilket medför ytterligare begränsningar kring delaktighet i aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Linnéa Ekvall; [2023]
  Nyckelord :experiences; involuntary treatment; patients; psychiatric care; qualitative studies; Kvalitativa studier; patient; psykiatrisk vård; tvångsvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den psykiatriska heldygnsvården arbetar många grundutbildadesjuksköterskor med omvårdnad som profession. Trygghet, säkerhet och integritetär begrepp som kan hjälpa till att utforma den personcentrerade omvårdnaden somkrävs för ett adekvat tillfrisknande. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hana Ramadanovic; Nils Svensson; [2023]
  Nyckelord :Care relationship; fright; necessary; protect; trust; Förtroende; nödvändigt; rädsla; skydda; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den psykiatriska vården kan tvångsåtgärder behöva utföras på patienter som vårdas under tvångsvård. Detta kan innebära att patienternas delaktighet i vårdandet försvinner. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av psykiatrisktvångsvårdEn litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Eriksson; Linda Myrtenkvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2021 vårdades cirka 12 500 personer inom psykiatrisk slutenvård och cirka 2000 personer inom psykiatrisk öppenvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i Sverige. Personer som vårdades enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) var cirka 1900 personer. LÄS MER