Sökning: "lågrankade"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet lågrankade.

 1. 1. Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden : en kvalitativ studie av samhällets kvantifiering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Lisa Rebecca Truedsson; Emma Helton; [2021]
  Nyckelord :Ranking; universitet; medielogik; rankinglogik; varumärke; mätbart samhälle; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats heter ”Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden” och är skriven av Emma Helton och Lisa Truedsson på Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Samhällets digitalisering har underlättat insamlingen av data, och därmed skapat bättre förutsättningar för kvantifiering och ranking. LÄS MER

 2. 2. Är hållbarhet lönsamt? : En studie om relationen mellan ESG-betyg och portföljersriskjusterade avkastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Sluth; Allan Yousif; [2017]
  Nyckelord :ESG;

  Sammanfattning : Konceptet om sociala ansvarsfulla investeringar (SRI) kan spåras tillbaka ända till 1700-talet. Den första etiskt inriktade fonden startade i Sverige på 1960-talet och sedan desshar mängden etiska fonder ökat explosionsartat. LÄS MER

 3. 3. Skendräktighet - med hunden i fokus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Malin Ottosson; [2014]
  Nyckelord :skendräktighet; tik; gulkropp; dräktighetshormoner; hund; pseudopregnancy; pseudocyesis; bitch; corpus luteum; pregnancy hormones; dog;

  Sammanfattning : Tikens skendräktighet kan ställa till med mycket problem för djurägaren och även förvirring hos hunden. Många ser kastrering som en lösning på problemet men det kan i sin tur ge biverkningar. LÄS MER

 4. 4. The effect of social rank on milking and feeding behaviour in automatic milking system for dairy cows

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Tina Danielsson; [2012]
  Nyckelord :Automatic milking system; Welfare; Dominance; Ranking; Behaviour;

  Sammanfattning : Today automatic milking systems (AMS) are growing in popularity. In these systems the cows are loose and have to get to the robot and the feed on their own. The cows ranking in this system affect their welfare. In this study data from seven years in an AMS was used and analysed. LÄS MER

 5. 5. Kokvigeproduktion baserad på köttraser : en fältstudie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johanna Dahlström; [2007]
  Nyckelord :ko; kviga; köttras; nötkött; nötköttsproduktion;

  Sammanfattning : Most of the beef production in Sweden has been integrated with milk production. Since the 1990:s, the number of dairy cows has decreased. A specialised beef production has developed in purpose to compensate for this decrease. The consumption of beef have increased in the last decade, but the Swedish production has no followed this trend. LÄS MER