Sökning: "lönsam produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden lönsam produktion.

 1. 1. Återvinning och återtillverkning inom den svenska stålindustrin

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Daniela Andersson; Anna Granhed; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska stålindustrin står idag inför flera utmaningar. Den ökade globala konkurrensen och de pågående klimatförändringarna ställer nya krav på industrin och på vad som krävs för att bibehålla en konkurrenskraftig produktion. LÄS MER

 2. 2. Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rebecka Frendin; Anna Petersson; [2019]
  Nyckelord :grovfoder till gris; fiber; utfodringsrekommendationer;

  Sammanfattning : Det finns flertalet faktorer att ta i beaktning inom slaktsvinsproduktionen för en god djurvälfärd och en lönsam produktion för producenten. Olika typer av slagsmål mellan grisar sker när nya individer förs samman, för att upprätta en ny hierarki i gruppen. LÄS MER

 3. 3. Undersökning kring linjärmotordrift

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Höglund; [2018]
  Nyckelord :Linjärmotor; mätskalor och längdutvidgnings koefficient;

  Sammanfattning : A productmachine at the companyABSandvik Coromant has an applicationwhose task is to move aposition objects. The existing machine is malledup of a ball screw driven by linear units and the departmentwants the upcoming linear motor drive that can handle very high speeds and accelerations. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av automatiserat layoutförslag : Layout med human robot-kollaboration

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Mick Christensen; Albin Thörn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industrin står inför utmaningar på grund av förkortade produktlivscykler och ökad produktvariation. Nuvarande system har svårt att hantera ökade krav. Kollaborativa robotar (cobots) har utvecklats för att övervinna dessa svårigheter och skapa flexibla och anpassningsbara automatiseringsprocesser. LÄS MER

 5. 5. Optimeringsverktyg för automatisk planering och reglering av produktion i småskaliga vattenkraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Jenny Möller; Johan Wiklund; [2018]
  Nyckelord :optimisation tool; small-scale hydropower plant; production planning; control; optimeringsverktyg; småskalig vattenkraft; produktionsplanering; reglering;

  Sammanfattning : Småskaliga vattenkraftverk regleras vanligtvis med avseende på vattennivån i magasinet eller vattenflödet, utan hänsyn till efterfrågan på elkraft. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Fortum Generation som önskade att undersöka möjligheten att istället automatiskt optimera planeringen och regleringen av de småskaliga vattenkraftverken med hänsyn till prisbild, verkningsgrad, vattensituation, miljödomar, miljöhänsyn samt mekaniskt slitage. LÄS MER