Sökning: "lessing"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet lessing.

 1. 1. Martha's Unhomely Quest for the Homely : A Postcolonial Reading of the Protagonist Martha in Doris Lessing's Martha Quest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Annika Salisbury; [2019]
  Nyckelord :Doris Lessing; double consciousness; Homi Bhabha; Martha Quest; postcolonial theory; unhomeliness; Doris Lessing; dubbelt medvetande; Homi Bhabha; Martha Quest; postkolonial teori; o-hemlikhet;

  Sammanfattning : The protagonist Martha in Doris Lessing’s Martha Quest is born to white British settler parents and grows up in a British colony in southern Africa in the 1930s. Although officially the coloniser rather than the colonised, Martha tries to reject this role mentally, verbally, and physically. LÄS MER

 2. 2. The Destructive Performance - A Feminist Reading of Three Texts Written by Sylvia Plath, Margaret Atwood and Doris Lessing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Johanna Molin; [2018]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sylvia Plath’s The Bell Jar, Margaret Atwood’s The Edible Woman and Doris Lessing’s “To Room Nineteen” are three literary texts in which the three protagonists seem to play a role which makes them miserable and suicidal. This essay explores what elements that are involved in making these women unhappy and self-destructive. LÄS MER

 3. 3. Angels Without Wings – The Feminine Ideal and its Consequences in Woolf’s To the Lighthouse, Lessing’s “To Room Nineteen” and Munro’s “Too Much Happiness”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Emma Nilsson; [2017]
  Nyckelord :The Angel in the House; Woolf; To the Lighthouse; Lessing; To Room Nineteen ; Munro; Too Much Happiness ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this essay, the feminine ideals in Virginia Woolf’s To the Lighthouse, Doris Lessing’s “To Room Nineteen” and Alice Munro’s “Too Much Happiness” are analysed and compared to the ideal of the Angel in the House – an ideal that originates from Coventry Patmore’s poem The Angel in the House and was popularised by Virginia Woolf’s paper “Professions for Women”. In addition, the consequences of this ideal for the characters of Mrs Ramsey, Susan and Sofia are discussed. LÄS MER

 4. 4. INDUSTRIELLT BYGGANDE I SMÅHUSFÖRETAG : EN KARTLÄGGNING ENLIGT IHB-MODELLEN

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Ellen Castell; Anny Lagerqvist; [2017]
  Nyckelord :Industriellt byggande; planering; styrning; erfarenhetsåterföring; tekniska byggsystem; prefabricering; ICT-verktyg; logistik; långsiktiga relationer; kundfokus; marknadsfokus; Lean Production.;

  Sammanfattning : Syfte: Traditionella byggföretag har normalt svårt att ställa om till ett industriellt byggande eftersom det kräver förändringar och ett industriellt tänkande genom hela processen. Industriellt byggande är ett komplext område som saknar tydlig definition. LÄS MER

 5. 5. Industriellt inspirerad A-projektering med parametriserade rumsobjekt : En studie över hur projekteringen kan gå från ETO-processer till processer grundade på masskundsanpassning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Kristoffer Östman; [2017]
  Nyckelord :Modularization; Configuration; Automation; Parameterization; Modularisering; Konfigurering; Automatisering; Parametrisering;

  Sammanfattning : The digital wave that has engulfed the construction industry has in many ways changed how consultants work. The new working methods have created new conditions and opportunities for how architectural planning in construction can be conducted. LÄS MER