Sökning: "double consciousness"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden double consciousness.

 1. 1. Martha's Unhomely Quest for the Homely : A Postcolonial Reading of the Protagonist Martha in Doris Lessing's Martha Quest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Annika Salisbury; [2019]
  Nyckelord :Doris Lessing; double consciousness; Homi Bhabha; Martha Quest; postcolonial theory; unhomeliness; Doris Lessing; dubbelt medvetande; Homi Bhabha; Martha Quest; postkolonial teori; o-hemlikhet;

  Sammanfattning : The protagonist Martha in Doris Lessing’s Martha Quest is born to white British settler parents and grows up in a British colony in southern Africa in the 1930s. Although officially the coloniser rather than the colonised, Martha tries to reject this role mentally, verbally, and physically. LÄS MER

 2. 2. Den som sig i leken ger får leken tåla? - En straffrättslig analys av idrottsvåld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda hur idrottsvåld, alltså våld som sker mellan idrottsutövare under pågående organiserad idrottsutövning, behandlas i det svenska straffrättssystemet och om denna behandling skiljer sig från den för annat våld. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i idrottsrörelsen och dess önskan om självbestämmande i idrottsliga frågor. LÄS MER

 3. 3. Need for Speed – A Systems Perspective on the Environmental Cost of High Top Speeds in German Passenger Cars

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mudit Chordia; [2018]
  Nyckelord :Lifecycle assessment; Private cars; Down-engineering;

  Sammanfattning : Automobiles have evolved from meeting transportation needs of their owners a century ago, to addressing transportation desires of their owners today. They now meet the owner’s desire for status though sign values such as speed, safety, environmental consciousness, sexual desire, freedom, masculinity etc. LÄS MER

 4. 4. Intimate Partner Violence and Double Consciousness : A Case Study on Female Perceptions of IPV in Babati, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete

  Författare :Marilia Hansby; [2017]
  Nyckelord :IPV; gender oppressive norms; patriarchy; perceptions; double consciousness; Tanzania;

  Sammanfattning : Demographic and Health Surveys from 2015-16 as well as previous research suggest that a majority of women in Tanzania justify intimate partner violence (IPV) and that such violence is very prevalent. Semi-structured interviews with women in rural and urban Babati, Tanzania, were conducted in February-March 2016, in which women gave conditional answers to questions on justification of IPV. LÄS MER

 5. 5. Aboriginsk identitet och interventionen i Northern Territory : en narrativanalys av ursprungsbefolkningens berättelser om Northern Territory Emergency Response 2007

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jonna Koch; [2016]
  Nyckelord :Northern Territory Emergency Response; Identitet; Förtryck; Aboriginer; Ursprungsbefolkning; Aboriginsk befolkning; Intervention; Mänskliga Rättigheter; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2007 inledde Australiens regering en intervention i Aboriginska Communities i delstaten Northern Territory, med det formella namnet Northern Territory Emergency Response. Interventionen innebar en rad lagar och policys som endast gällde Aboriginsk befolkning. LÄS MER