Sökning: "likvärdig behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden likvärdig behandling.

 1. 1. Är gurkmeja likvärdigt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av knäledsartros? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Nasser; Sofie Järner; [2020-06-22]
  Nyckelord :Gurkmeja; NSAID; knäledsartros; smärta; stelhet; funktion.; Turmeric; NSAID; knee osteoarthritis; pain; stiffness; function;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Är gurkmeja lika effektivt som icke-steroida antiinflammatoriskamedel vid behandling av knäledsartros?Författare: Miranda Nasser och Sofie JärnerHandledare: Linnéa BärebringExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26__________________________________________________________________________Bakgrund: Osteoartrit (OA) är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen hos personer >65år och förekommer i nästan dubbelt så hög grad hos kvinnor än hos män. En av de vanligasteformerna av OA är knäledsartros, vilket är kopplat till riskfaktorer som övervikt, överbelastningoch ärftlighet. LÄS MER

 2. 2. Likabehandlingsplanen för förskolan: : Kollegiala och individuella tolkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Granath; Pari Karimzehi; [2020]
  Nyckelord :Likabehandling; demokrati; likvärdig förskola; likabehandlingsplanen; värdegrund.;

  Sammanfattning : Enligt skollagen (SFS 2010:800) har alla svenska förskolor krav på att framställa en likabehandingsplan i arbetet för att skapa en likvärdig förskola för alla barn. Utifrån intervjuer med verksamma pedagoger och textanalyser av deras likabehandlingsplaner har vi sett att det finns skillnader i framställandet och arbetssätten med likabehandlingsplanerna. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan litium och lamotrigin vid behandling av bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hanna Zacco; [2020]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; litium; lamotrigin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är ett kroniskt psykiskt sjukdomstillstånd som brukar delas upp i typ 1 och typ 2. Prevalensen för bipolär sjukdom typ 1 är knappt 1 % och för typ 2 cirka 2-4 %. Det är inte känt vad som orsakar sjukdomen men det förekommer en hög ärftlighet där det genetiska bidraget uppskattas till 56,4 – 61,8 %. LÄS MER

 4. 4. Hur går det till? : En studie av hur lågstadielärare ser på praktisk undervisning i sex och samlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Gustafsson; Lisa Minolf; [2020]
  Nyckelord :undervisning; lågstadiet; lågstadielärare; enkätintervju; sex- och samlevnadsundervisning; mål; innehåll och undervisningsmetod.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker svenska lågstadielärares syn på deras praktiska sex- och samlevnadsundervisning i årskurserna 1–3. Studien baseras på tre forskningsfrågor: Vilka mål anser lärarna att de har med sin undervisning som berör sex och samlevnad? Vad anser lärarna att de har för innehåll i sin undervisning som berör sex och samlevnad? Vilken undervisningsmetodanser lärarna att de använder i sin undervisning som berör sex och samlevnad? Detta undersöks genom enkätintervjuer med 11 lågstadielärare som arbetar i Sverige, mer specifikt Uppsala, Stockholm och Borås. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan Dabigatran och Warfarin avseende säkerhet och effekt vid behandling av förmaksflimmer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Shireen Saad Mahdi Alsaati; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Förmaksflimmer är den vanligaste typen av arytmi. Vid förmaksflimmer försämras de elektriska signaler som genereras från sinusknutan och det leder till att elektriska signaler uppstår från andra lokalisationer än sinusknutan. LÄS MER