Sökning: "livet i fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden livet i fängelse.

 1. 1. Äldre personers upplevelser av att bo på ett särskilt boende : Det sista boendet i livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hillman; Isabell Wahlsten; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Experience; Housing for the Elderly; Living environment; Boendemiljö; särskilt boende; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världens befolkning blir allt äldre. Idag är 1 av 11 över 65 år men år 2050 kommer 1 av 6 vara över 65 år. Antalet äldre som är över 80 år och kräver insatser i form av hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet eller korttidsboende ökar. LÄS MER

 2. 2. Med celldörren på glänt – livet som fånge på Malmö Centralfängelse 1915-1924

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Saga Miketinac; [2020]
  Nyckelord :Fängelse; Malmö; Kirseberg; Kirsebergsanstalten; Malmö Centralfängelse; fånge; fångar; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka fångarna upplevelse av vardagslivet på Malmö Centralfängelse mellan åren 1915-1924. Detta har gjorts genom att titta på olika typer av arkivmaterial från fängelset, i synnerhet förhörsprotokoll. LÄS MER

 3. 3. DE (O)SYNLIGA KVINNORNA EN LITTERATURÖVERSIKT OM HUR KVINNORS KRIMINELLA KARRIÄRER UPPHÖR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Endrina Krasniqi; Janica Sini Syrjälä; [2020]
  Nyckelord :desistance; identitet; kriminella karriärer; kvinnor; litteraturöversikt; moderskap; mognadsprocess; vändpunkter; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa och granska tidigare forskning, gällande vilka olika vändpunkter som resulterar i att kriminella kvinnor väljer att sluta begå brott (desistance). Laub & Sampson talar om hur äktenskap, anställning, fängelse eller tjänstgöring inom militären är vanliga faktorer som benämns påverka individer på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. En chans till livet? En kvalitativ studie gällande eftervård för klienter som vårdats med stöd av LVM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hannah Lundquist; Daniella Wanner; [2020]
  Nyckelord :aftercare; clients; clients who re-entry; compulsory treatment; motivation; social workers; the care of Substance abusers Special Provisions Act;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka eftervård för klienter som vårdats under Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Detta genom att undersöka avgörande faktorer för utfall av eftervård för klienterna. Vidare ämnar studien att undersöka klienternas motivation till eftervård från socialarbetares perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Landskapsarkitekturen bakom galler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Schedin; [2020]
  Nyckelord :kriminalvård; fängelseanstalt; fängelse; välgörande grönska; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige sitter cirka 4400 personer frihetsberövade på någon av Sveriges fängelser. Frihetsberövandet utgör en belastning för individen och kan utlösa krissituationer med självskadande handlingar som följd. LÄS MER