Sökning: "livsmedel"

Visar resultat 21 - 25 av 1138 uppsatser innehållade ordet livsmedel.

 1. 21. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Danckwardt-Lillieström; [2020]
  Nyckelord :hund; hundägare; förgiftning; livsmedel; choklad; xylitol; lök; symptom; behandling; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. LÄS MER

 2. 22. Presentation av mer klimatsmarta alternativ för livsmedelsprodukter : Design och utvärdering av ett scannerbaserat system

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Eckernäs; Ella Klara Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Hållbar matkonsumtion; Livsmedels klimatavtryck; Digital beteendeförändring; ;

  Sammanfattning : Av den genomsnittlige svenskens klimatavtryck utgörs 25% av livsmedelskonsumtion. Alla livsmedel är dock inte likvärdiga i sitt avtryck. Det finns därför utrymme för en mer hållbar konsumtion genom val av livsmedel. LÄS MER

 3. 23. Jordbruksmarkens värde inför en oviss framtid : En kvalitativ studie om exploateringen av svensk jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :jordbruksmark; livsmedelstrygghet; klimatförändringar; adaptiv kapacitet; fysisk planering;

  Sammanfattning : Ur både ett globalt och lokalt perspektiv så exploateras varje år stora arealer jordbruksmark till följd av en ökande urbanisering. Denna utveckling sker samtidigt som en ökande befolkning och klimatförändringar förutspås sätta tillgången till brukbar mark och produktionen av livsmedel under allt större press. LÄS MER

 4. 24. Magnesiumrika livsmedel och effekt av dietärt och supplementärt magnesium på muskelstyrka och relativ muskelmassa hos individer över medelåldern

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annie Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Magnesium; Muskelstyrka; Muskelmassa; Livsmedel; Kosttillskott;

  Sammanfattning : Muskelstyrka och muskelmassa avtar med stigande ålder och är associerat med mortalitet, svaghet, osteoporos, fall och frakturer. Hos yngre individer har magnesiumtillskott signifikant ökat muskelstyrka. Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) av magnesium enligt Nordiska näringsrekommendationer (NNR) är lägre än rekommendationen av U. LÄS MER

 5. 25. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER