Sökning: "livsmedel"

Visar resultat 21 - 25 av 1027 uppsatser innehållade ordet livsmedel.

 1. 21. Is less, more? : En kvalitativ studie om den digitala förpackningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elenor Hansson; Josefine Sinerius; [2019]
  Nyckelord :Digital packaging; visual elements; informative elements; consumer purchasing behavior; perception; low involvement products; focus group; semistructured interviews; Digital förpackning; visuella element; informativa element; konsumentköpbeteende; perception; lågengagemangsprodukter; fokusgrupp; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : The industry that shows the strongest growth and development online is the foodindusty. The prognosis shows that this development will only continue to increase. One problem with the online grocery shopping lies in the fact that consumers find it difficult to differentiate the product packaging. LÄS MER

 2. 22. ”Det borde liksom räcka med att man röstar” : 90-talisters attityder till ekologisk hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Eriksson; Lisa Olsson; Ida Thomsson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Organic food; Responsibility; 90’s generation; Attitudes; Value; Schwartz Theory of Basic Values; Locus of Control; Hållbar konsumtion; Ekologiska livsmedel; Ansvar; 90-talister; Attityder; Värderingar; Schwartz teori om grundläggande värderingar; Locus of Control;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras forskning om 90-talisters attityder till ekologisk hållbarkonsumtion. Studien är skriven utifrån ett kvalitativt angreppssätt där datainsamlingen har skett genom två fokusgrupper, en med män och en med kvinnor. LÄS MER

 3. 23. Inventariesystem för minskat matsvinn i hushåll : En teknisk designstudie med teoretisk grund i beteendevetenskap

  Kandidat-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Jacob Möller; Hugo Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Food Inventory System; Matsvinn; Digital beteendeförändring;

  Sammanfattning : Klimatförändringen är en viktigt fråga som kräver insatser inom flera sektorer för att hållbara nivåer på växthusutsläppen ska kunna nås. En av dessa sektorer är livsmedelsindustrin där konsumtionen av livsmedel för en genomsnittlig svensk konsument utgör ca 25 % av de totala utsläppen. LÄS MER

 4. 24. Mechanical properties of films made of faba bean protein nanofiber and non-fibrillated protein

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Alice Dunge; [2019]
  Nyckelord :Faba bean; amyloid; fibrils; meat substitutes; elasticity; stiffness; proteins;

  Sammanfattning : The production of livestock puts a huge strain on our ecosystem and the planet. It is the largest source of greenhouse gases and it causes loss in biodi-versity and pollution of water. One way to reduce these environmental dam-ages is to decrease the intake of meat and increase the intake of plant-based proteins. LÄS MER

 5. 25. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gabriella Croneborg; [2019]
  Nyckelord :agrar planering; beredskapsplanering; fysisk planering; jordbruk; livsmedelsberedskap; resiliens; självförsörjning;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning. I arbetet diskuteras Sveriges självförsörjningsgrad och hur det svenska lantbruket och Sveriges markanvändning bör ändras för att kunna upprätthålla primärproduktionen under en eventuell avskärmning från omvärlden i händelse av kris eller krig. LÄS MER