Sökning: "markanvändningskonflikt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet markanvändningskonflikt.

 1. 1. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
  Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

  Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER

 2. 2. Vacker inverkan på landskapet : hur skånska kommuner hanterar jordbruksmark i översiktsplaneringen

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Camilla Broms; [2014]
  Nyckelord :översiktsplanering; jordbruksmark; resursfördelning; markanvändning; markanvändningskonflikt;

  Sammanfattning : Världen står inför en utmaning vad gäller livsmedelsförsörjningen. I Skåne finns några av världens bästa jordar och gynnsamt klimat för livsmedelsproduktion. Skåne är även en tillväxtregionen vilket innebär att det är många intressen som slåss om den begränsade resursen mark som finns. LÄS MER