Sökning: "marknadsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet marknadsplan.

 1. 1. A customer-centric evaluation of a smart manufacturing concept : Development of a continuous improvement strategy for improving the productivity of a small and medium-sized enterprises

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Laufey Benediktsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Smart manufacturing; customer value; key performance indicator; data analysis; continuous improvement; Smart tillverkning; kundvärde; nyckeltal; dataanalys; ständig förbättring;

  Sammanfattning : Nytt AB is a startup focusing on simplifying the concept of smart manufacturing to small and medium-sized companies providing an add-on machine monitoring solution for data analyzing. The product is currently under development with the final product soon to be launched. In the next phase of Nytt AB, a marketing plan has to be strategized. LÄS MER

 2. 2. Enhancing Brand Equity for B2B SME through Social Media : An exploratory descriptive research

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Martinelle; [2017]
  Nyckelord :Social media; Brand equity; customer-based brand equity; Small and medium-sized enterprises SME ;

  Sammanfattning : Through our smartphones, the access to information is higher than ever before. Social media has revolutionized the communication landscape in how we share information and communicate to each other. LÄS MER

 3. 3. Bakkassen - En praktisk studie kring utformandet av en användbar och förtroendeingivande webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ludvig Billberg; Linda Fredriksson; Markus Häggblad; Sanna Jansson-Nordqvist; Johan Nilsson; Niklas Nyberg; Viktor Stenström; Hampus Strandqvist; Ivan Öhrman; [2016]
  Nyckelord :web application; usability; trust; shake and bake; webbapplikation; bakkassen; förtroende; användbar; bakning;

  Sammanfattning : The report deals with the experiences and results that arose during the development of the webapplication Bakkassen, a web shop where visitors can order pre-portioned ingredients to bread andpastries. The main objective of the report is to answer a question about how to design a usable andtrustworthy web application. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av applikationen Hokus Bokus : En praktisk tillämpning av agil programutvecklingsmetodik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jacob Ahlmann; Lovisa Bergström; Anton Erholm; Erik Freyschuss; Johan Hartikainen; Liv Holm Eriksson; Simon Jacobson; Fredrik Oskarsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver utvecklandet av applikationen Hokus Bokus, en plattform för försäljning av begagnad studentlitteratur på Linköpings Tekniska Högskola. Det som adresseras är dels utvecklingsprocessen men även den tekniska aspekten. LÄS MER

 5. 5. Pionjärer inom Golfen : En Marknadsundersökning av Vreta Kloster Golfklubb

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Lundberg; Carina Forslund; Emir Bijelonja; [2013]
  Nyckelord :Golf; Marknadsföring; Marknadsundersökning; Marknadsplan; Marknadsföringsstrategier; Nulägesanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to conduct a market survey in order to form a marketing plan to enhance and communicate the image of Vreta Kloster Golf Club. To accomplish this, the authors conducted a situation analysis on the mentioned club. Data was collected through interviews as well as secondary sources. LÄS MER