Sökning: "medeltida kyrkor"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden medeltida kyrkor.

 1. 1. Laserskanning och 3Dmodellering för rekonstruktion av ett medeltida kyrkorum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Frida Wiberg; Agnes Rindberg; [2019]
  Nyckelord :Middle ages; church; laser scanning; 3D reconstruction; interior; Medeltiden; kyrka; laserskanning; 3D-rekonstruktion; interiör;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver en 3D rekonstruktion av en medeltida kyrka belägen 25 km söder om Växjö. Kyrkan som är byggd under 1200-talet är speciell då den fortfarande har kvar mycket av sitt ursprungliga utseende. Kyrkan har även en välbevarad takkonstruktion som speciellt uppmärksammas i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Medeltida trägolv. En studie om tillverkning och konstruktion i 1300-tals kyrkor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emil Stangenberg; [2018-08-14]
  Nyckelord :Woodwork; medieval wooden church; wooden floor; trähantverk; medeltida träkyrka; trägolv; Södra Råda gamla kyrka;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av olika metoder för fuktstyrning i kyrkor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Erik Berefelt; Linn Olsson; [2017]
  Nyckelord :Fuktstyrning; mögel; kyrkor; församling; Skyddsvärme; kondensavfuktare; sorptionsavfuktare och fuktstyrd ventilation.;

  Sammanfattning : This thesis examines three medieval churches within Lagunda parish in Örsundsbro.The parish has previously had problems with mould growth and has therefore, inselected churches installed various types of moisture control, together with devicesfor measuring temperature, relative humidity and mixing ratio, at three locations inthe churches. LÄS MER

 4. 4. Stora rum, gamla byggnader. Ombyggnad, restaurering och underhåll av kyrkor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mona Andersson Lantzourakis; [2014]
  Nyckelord :Kyrka; Skara domkyrka; Ösmo kyrka; Nacka kyrka; restaurering; Skara; Ösmo; Nacka;

  Sammanfattning : Jag har ordnat min portofolio enligt nedan. Det är inte alldeles lätt efter att ha arbetat med olika projekt i 22 år. Jag har valt dessa tre projekt utifrån olika kriterier.1. LÄS MER

 5. 5. "Toke lät kyrka bygga och ...". Aristokratiska gårdar och kyrkor i det medeltida Lund.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Kenth Hansen; [2014]
  Nyckelord :Lund; aristocracy; church; manor; medieval; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate whether in medieval urban Lund you could find structures similar to the rural complexes with manor and private church and, if so, what these would look like. Initially, a hypothetical picture is formed. LÄS MER