Sökning: "mikro- kändisskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mikro- kändisskap.

  1. 1. Digitala popstjärnor : Om sociala mediers betydelse för att synas, höras och nå ut som osignerad, kvinnlig popartist

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Cajsa Wallin; [2017]
    Nyckelord :personliga varumärken; pop; genus; motstånd; sociala medier; osignerade kvinnliga artister; mikro- kändisskap; identitet; socialkonstruktivism;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den osignerade, kvinnliga popartistens spelplan för att konstruera sig själv som ett “personligt (pop)varumärke” via sociala medier. Med ansats i fem djupgående intervjuer har jag sökt besvara hur detta “varumärkesgörande” ser ut, samt vilka möjligheter och svårigheter diskursen för med sig. LÄS MER