Sökning: "mikrobiell nedbrytning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden mikrobiell nedbrytning.

 1. 1. Groundwater flow modelling to address hydrogeological response of a contaminated site to remediation measures at Hjortsberga, southern Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Adam Johansson; [2020]
  Nyckelord :PCP; Groundwater modelling; Permeable reactive barrier; Hjortsberga sawmill; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Pentachlorophenol (PCP) is a chlorinated aromatic compound that was commonly used for treatment of wood against microbial degradation before it got banned in the 1970s. Due to its solubility in water, PCP is a common groundwater contaminant around old sawmills, for example near Hjortsberga in southern Sweden where this study was performed.. LÄS MER

 2. 2. Effects of 100 years of drainage on peat properties in a drained peatland forests in northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Mikaela Casselgård; [2020]
  Nyckelord :ash content; biodiversity; bulk density; carbon; climate; compaction; ditch; drainage; greenhouse gas emissions; groundwater level; isotopes; nitrogen; peatland; restoration;

  Sammanfattning : Natural peatlands provide a small but persistent long-term carbon (C) sink. However, within the last century their extent in Sweden has declined by about 1.5-2.0 million hectares due to drainage activities. LÄS MER

 3. 3. Multiple Substrate-Induced Respiration and Isothermal Calorimetry : Applicability in Risk Assessment of Contaminated Soil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Caroline Wright; [2017]
  Nyckelord :Risk assessment; biological indicators; multiple substrate-induced respiration; MSIR; MicroRespTM; isothermal calorimetry; calorespirometric ratio; contamination; Cu; PAH; Riskbedömning; biologiska indikatorer; multipla substrat-inducerad respiration; MSIR; MicroRespTM; isotermisk kalorimetri; calorespirometric ratio; förorening; Cu; PAH;

  Sammanfattning : At present, soils face great threats. Consequences of human activities, such as climate change, acidification and contamination result in decreased soil health. This is a threat to human health and well-being, since our society is dependent on soil ecosystem services. LÄS MER

 4. 4. Nedbrytning av trä orsakat av rötsvampar vid olika fuktkvoter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Erik Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Rötsvamp; Trametes versicolar; Postia placenta; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trä och andra organiska material riskerar att angripas av mikrobiell påväxt under vissa temperatur- och fuktförhållanden. Mögel- och rötsvamp kan börja växa på trä om fukthalten är tillräckligt hög. Rötsvampar bryter ner träets olika beståndsdelar i olika utsträckning beroende på svamp- och trädart. LÄS MER

 5. 5. Slamförädling genom kompostering : Påverkan på halten läkemedelsrester, oönskade organiska föreningar och näringsinnehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Malin Cidh; [2014]
  Nyckelord :avloppsslam; slamförädling; kompostering; läkemedelsrester; oönskade organiska föreningar; nedbrytning; näringsämnen; näringsinnehåll; gödselmedel;

  Sammanfattning : Av de läkemedel som intas kan kroppen endast ta upp en liten del medan en stor del utsöndras igen, framförallt via urinen. Då avloppsvatten kommer in till avloppsreningsverken renas det genom mekaniska, kemiska och biologiska processer men dagens avloppsreningsverk är inte designade för att ta hand om och bryta ner läkemedelsrester och andra organiska föreningar från till exempel tvättmedel, färgrester etc. LÄS MER