Sökning: "missivbrev till intervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden missivbrev till intervjuer.

 1. 1. Barn skapar konstverk mellan lektionerna : Tecknandet som arbetsmetod i fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Belinda Söderholm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om åsikter till tecknandet i skolverksamheten som jämförs med de åsikter som finns i fritidshemsverksamheten med barn från 6-9 år. Anledningen till att undersökningen gjordes var för att ta reda på hur tecknandet används och hur det kan användas för att utveckla barns utveckling. LÄS MER

 2. 2. Den prestigefyllda stjärnan - Uppfattningar om att ha en stjärna i Guide Michelin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Nonglak Jaila; Isabelle Sarge; [2011-03-02]
  Nyckelord :Guide Michelin; bedömningssystem; krogen; stjärna och måltidsupplevelse;

  Sammanfattning : Under vår utbildning har vi hört talas om Guide Michelin. Guiden anses vara det viktigastebedömningssystemet inom restaurangbranschen. Vilka de exakta kriterier är eller hur maninom branschen uppfattar detta bedömningssystem, är frågor som studien ämnar besvara. LÄS MER

 3. 3. Varför Fordonsprogrammet? En undersökning om varför elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Hans-Olov Roos; [2009]
  Nyckelord :Drömyrke; Fordonsprogrammet; Framtiden; Gymnasieutbildning; Kvalitativ intervju; Mekanikeryrket;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING När våra elever är i femtonårsåldern ställs de inför ett beslut som sannolikt kommer att få konsekvenser för dem under en mycket lång tid. Det är nu dags att välja ett gymnasieprogram där de ska tillbringa de kommande tre åren. LÄS MER

 4. 4. Skolans möte med barn med förvärvade hjärnskador.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Christin Eriksson; [2008]
  Nyckelord :Föräldrar; Barn; Förvärvade hjärnskador; Rehabilitering; Skola; Lärare; Stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur rehabiliteringspersonal, lärare och föräldrar upplever skolans beredskap för att ta emot barn med en förvärvad hjärnskada.Ansatsen utgår från en metodtriangulering med intervjufrågor och enkätfrågor. LÄS MER

 5. 5. ”Där vaknade mina ögon – god morgon världen, ungefär!” Några lärarutbildares förståelse av HBT-frågan på Malmö högskolas Lärarutbildning och enheten KSM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sebastian Gurenwacht; [2007]
  Nyckelord :HBT; sexuell läggning; norm och normalitet; lärarutbildning; lärarutbildares uppdrag; Malmö högskola; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte har varit att undersöka hur lärarutbildarna förstår sitt uppdrag att lyfta frågor kring sexuell läggning och främst HBT för att därmed förbereda blivande lärare på yrkeslivet. Därför har jag undersökt hur Malmö högskolas lärarutbildning och dess lärarutbildare förhåller sig till högskolans egna policydokument och andra relevanta dokument. LÄS MER