Sökning: "motivera örebro"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden motivera örebro.

 1. 1. POLISERS UPPLEVELSER AV KVINNORS INSTÄLLNING TILLATT MEDVERKA I UTREDNINGAR GÄLLANDE PARTNERVÅLD

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Helene Edhammer; Louise Heldring; Sanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Police officer; Domestic violence; Women s attitudes; Investigation; Normalization process.; Polisen; Partnervåld; Kvinnans inställning; Utredning; Normaliseringsprocessen.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka poliser inom ingripandeverksamhets (IGV) upplevelser av kvinnans inställning till att medverkai utredningen, baserat på initiala brottsplatsförhör, i partnervåldsärenden.Vidare var syftet även att undersöka hur IGV-poliser upplever att manbör arbeta för att motivera kvinnor till att medverka i utredningen. LÄS MER

 2. 2. Läseboksanalys –Språkanpassning, motivation och bilder

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecka Klock; Isabella Norgren; [2020]
  Nyckelord :Vips läslära; lättläst; läsbarhet; ordvariation; nominalkvot;

  Sammanfattning : Att kunna läsa är vitalt för att fungera som en samhällsmedborgare då vi på så vis tar till oss information och kunskap. Den viktiga läsresan börjar för många barn i årskurs 1 om inte tidigare och därifrån ska läsutvecklingen gå framåt. LÄS MER

 3. 3. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 4. 4. Att motivera en arbetstagare -En jämförande fallstudie om arbetsmotivation inom två vinstdrivande organisationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Karlsson; Emil Norlin; [2018]
  Nyckelord :Work motivation; Motivation factor; Extrinsic motivation; Intrinsic motivation;

  Sammanfattning : Today's society is on several levels dependent on organizations and their maintaining of work and production which demands that people can find motivation to do tasks within their workrole. This study will examine how employees in for-profit organizations is motivated to fulfill their working tasks. LÄS MER

 5. 5. Dolda Markovmodeller

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Anton Wirén; [2018]
  Nyckelord :Markovkedja; Viterbialgoritmen; Lagrangemultiplikator; Expectation-Maximization;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på de tre klassiska problemen för en dold Markovmodell. Alla tre problemen kommer att matematiskt beskrivas på ett fullständigt sätt. Bland annat kommer problemet med hur man tränar en modell alltså lösas analytiskt med Lagrange multiplikator samt motivera varför Expectation-Maximization fungerar. LÄS MER