Sökning: "multimodal interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden multimodal interaction.

 1. 1. Experiencing the moment : Enhancing surroundig awareness when walking

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Borut Kerzic; [2019]
  Nyckelord :Design; Interaction design; navigation; haptics; mobile interaction; multimodal interaction;

  Sammanfattning : Todays technology provides the ability for people to interact with devices at all time, but it also makes them gaze down and loose touch with their surrounding while doing so.  This project explored alternatives to the current way of providing guidance while walking by designing in the context, rather than design for the context. LÄS MER

 2. 2. »Jetzt muss jeder Patriot aktiv werden!« : Diskurslinguistische Analyse der strategischen politischen Kommunikation der Identitären Bewegung Österreich

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Jesse Juopperi; [2019]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Systemic-Functional Linguistics; Multimodality; Strategic Political Communication; New Right; Identitarian Movement; Diskursanalyse; systemisch-funktionale Linguistik; Multimodalität; strategische politische Kommunikation; Neue Rechte; Identitäre Bewegung; diskursanalys; systemisk-funktionell lingvistik; multimodalitet; strategisk politisk kommunikation; nya högern; identitära rörelsen;

  Sammanfattning : This study aims to describe the strategic political communication of the Identitarian Movement in Austria (in German known as Identitäre Bewegung Österreich) and concentrates on identifying means of persuasive language on the homepage of the movement, which is known to be nationalistic and critical towards migration. The study is based on a corpus containing a selection of blog entries, as well as a sample of images published on the homepage, and is carried out using a qualitative method combining discourse linguistics, systemic-functional linguistics and multimodal theory. LÄS MER

 3. 3. En pinne eller en stråke... det är frågan? : En intervju- och videoobservationsstudie av fiollärares syn på och arbete med stråkteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emma-Teres Tjernström; [2019]
  Nyckelord :bowing technique; social semiotic; video observation; semi structured interview; multimodal interaction; stråkteknik; socialsemiotiskt perspektiv; videoobservation; semistrukturerade intervjuer; multi-modal analys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fiollärares syn på och användning av stråkteknik i sin undervisning. Detta görs med följande forskningsfrågor: Hur representerar fiollärare sin syn på stråkteknik? och Hur designar fiollärare sin undervisning i stråkteknik? Studien är kvalitativ och data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra olika fiollärare på musik- och kulturskolor. LÄS MER

 4. 4. Semiotiska modaliteter, spelar det någon roll? : En analys av samspelet mellan textens olika delar i svenska 1 och svenska som andraspråk 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Viktor Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Multimodalitet; sociosemiotik; läromedel; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : This study examines the representation of semiotic modalities and the interaction between illustrations and semiotic modalities in one similar chapter in two textbooks for the upper secondary school. The study takes on a comparative approach between the subject of Swedish and the subject of Swedish as a second language. LÄS MER

 5. 5. Ökad förståelse av olika format : En kvalitativ studie om skillnaden i hur läsaren förstår och minns information genom att studera en tidningsartikel med grafik i mobilanpassat format och i tryckt format

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Grafik; Informations design; Konst; Informativ illustration;

  Sammanfattning : Newspapers are today adapted to mobile format and printed format. In this thesis in information design, it is examined whether there are differences in how a reader understands and remembers an article with graphics in a mobile format compared to a printed format. LÄS MER