Sökning: "musikavtal"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet musikavtal.

 1. 1. Musikrättigheter och musikbranschens avtal - särskilt om oskälighet och tolkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Lindskoug; [2014]
  Nyckelord :Immaterialrätt; förmögenhetsrätt; musikrättigheter; musikavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Copyright is a unique right that can contain significant moral and economic values for the authors and performers within the music business. For this reason, vast international collaborations and comprehensive national legislation has led to that these actors works and performances are well protected. LÄS MER

 2. 2. Tolkning av musikavtalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Katharina Nyberg; [2005]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den praktiska musikaliska upphovsrättens område domineras till stor del av ett standardavtal som allmänt är känt som ''Musikavtalet''. Upphovsrättsområdet regleras som bekant av URL vilken dock inte innehåller några stadganden om hur de upphovsrättsliga avtalen bör tolkas eller utfyllas i de fall tvister uppkommer om dess innehåll. LÄS MER