Sökning: "natural rejuvenation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden natural rejuvenation.

 1. 1. Skonsam föryngringsmetodik för bok- och ekskogar - En studie med fokus på Bruces skog i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Schönning; [2018]
  Nyckelord :rejuvenation; deciduous forest; oak; Quercus robur; beech; Fagus sylvatica; natural rejuvenation; sowing; planting; biodiversity; ecosystem; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Deciduous forests and especially oak (Quercus robur) and beech (Fagus sylvatica) are very important for biodiversity and provide habitats for many threatened species. They are also good environments for recreation. Bruces forest in Helsingborg is a nature reserve where rejuventation of deciduous forest is a main objective. LÄS MER

 2. 2. Perceptions and landscape values in the English Lake District : a case study of Troutbeck Valley

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Edina Szász; [2017]
  Nyckelord :diversity; ecosystem services; Lake District National Park; landscape development; landscape meanings; land use change; locals; pasture; perception; sense of place; sense of wilderness; sheep farming; tourists; upland agriculture;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore residents’ and visitors’ sense of place, in the form of a case study in the English Lake District National Park, which is under environmental, social, and economic pressures. It addresses the issue of local land use changes from an agroecological perspective and an attempt is being made to use the knowledge of landscape values and meanings for enhancing and sustaining the upland landscape. LÄS MER

 3. 3. Skötsel av skyddade ädellövskogsområden i teori och praktik: en fallstudie för naturreservat i Hallands län

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Camilla Svensson; [2016]
  Nyckelord :ädellövträd; skog; områdesskydd; skyddade områden; skötselplan; naturreservat; ädellövskog; naturvård; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to evaluate the management of nature reserves in the county of Halland in Sweden, focusing on reserves in which the main form of vegetation is deciduous hardwood forests. The purpose is to evaluate and compare planned management according to nature reserve management plans with current field conditions in order to identify discrepancies and their potential causes, based on a case study of five selected nature reserves. LÄS MER

 4. 4. Förändringen av tall- och granbestånden i eklandskapet söder om Linköping, 1927 jämfört med 2013

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/EkologiTekniska högskolan

  Författare :Jesper Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Picea abies; Pinus Sylvestris; spruce; pine; gran; tall;

  Sammanfattning : The aim of the study was to compare how the population of pine (Pinus sylvestris) and spruce (Picea abies) have changed between 1927 and 2013 in the oak landscape south of Linköping. A field study was carried out in 22 two kilometre lines which also had been studied in 1927. LÄS MER

 5. 5. Ålder vid reproduktion hos den allmänna dammusslan (Anodonta anatina)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Frida Henriksson; [2013]
  Nyckelord :Allmänn dammussla; Anodonta anatina; ålder vid reproduktion;

  Sammanfattning : Blötdjur (Mollusca) tillhör en av de mest hotade taxonomiska grupperna i världen och musselpopulationer (Bivalvia) har drastiskt setts minska. Den avtagande tillväxten hos musselpoulationen kan bero på faktorer så som minskning av värdfisken, försurning, invasiva arter, föroreningar och igenslamning av bottnar. LÄS MER